[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; foto; kontaktkopia') gav 905 träffar


1. Kommerserådet Erik Julin (Uleåborg 13.11.1796 - Åbo 21.6.1874) sittande i halvfigur med yrkesattribut på bordet och på väggen. (1857-1863)
2. Trippelporträtt av konsul Nicolai Sitkoff med hustrun Helena f.Rubloff och dottern Ljuba (1.1.1859-Helsingfors 6.8.1931) g.Durchman (med doktor N.G.D.) från Mariehamn.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-63)
3. Överstelöjtnanskan, friherrinnan Fredrika Charlotta Maria Aminoff f. af Forselles (Moisio 18.8.1824-Åbo 23.7.1902) sittande i trekvartsfigur, vänd till vänster. (1857-1863)
4. Vy från Åbo: "Hamnen", Aura å, bykande kvinnor i förgrunden på bryggan; Ångbåtshamnen, Aurabro, Observatoriet i bakgrunden. (1860-1896)
5. Harjakt i Kustö.Ett jaktsällskap samlat på en kulle med hundar och byte samt vägkost på en sten.Från vänster: von Ehren, F.A.Sjöström, Elias Magnusson, Federley ?, garvaren Ahlstedt, okänd, Munsterhjelm ?, okänd, Fredrik Wilhelm Söderling ?, okänd, garvaren Erlund (1865)
6. Vy från Åbo: utsikt från Ångbåtshamnen mot Stadshuset och Domkyrkan.I förgrunden hästar med lastade kärror, säckhög, lådor och människor på kajen.Observera den förnyade fasaden av arkitekt F.A.Sjöström! (ca 1885)
7. Schacktävling: 23 män är samlade i en föreningslokal för att spela schack.I bakgrunden syns en scen, en kakelugn, en flygel och en Rebecka-staty. (ca 1900)
8. Kaffekalas i trädgården: tre personer runt ett dukat bord och en kvinna med ett barn sittande på trappan.Där står husväxter i krukor. (1924)
9. Okänd äldre man stående vid en rokokostol i helfigur.Han är fotograferad i hemmiljö, i salen. (ca 1900)
10. Ett äldre par sittande i helfigur i salongen, som är möblerad i rokoko och gustaviansk stil. (ca 1900)

[Följande]