[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; foto; repro av målning') gav 19 träffar


1. Dokumentation av sorgefesten för den drunknade besättningen på skeppet "Åbo" i de kinesiska farvattnen våren 1870; i mitten minnesplakat över de omkomna: G.R.Berg, J.G.Gustafsson, G.K.Lillja, J.A.Sundroos, C.V.Palmberg, F.E.Gestren, E.J.Ekman, A.J.Carlsson, A.A.Hilberg, A.F.Lindgren, C.W.Renfors, D.W.Lindström, J.H.Henriksson, J.Rönnlund, G.F.Indrén och F.F.Wikström.En uppsättning bestående av en tavla med fartyget "Åbo" omringat av manskapets namn, sjöfartsredskap, hederskompani med två sjömän på varsin sida av den draperiprydda mittkompositionen; i bakgrunden flaggor. (1870)
2. Porträtt av Knut Hjalmar Ahonius (1866- ), gift med Elin Danielson-Gambogis syster Rosa Emilia Tytty Danielson (1863- ), sittande i knästycke vid arbetsbordet med en cigarett i vänstra handen och glasögon i högra handen.Mannen har mustasch. (1907) (1907-1920)
3. "Hagar med Ismael i öknen".Guds ängel uppenbarar sig för Hagar, som vandrar med sin son i öknen. (1858)
4. "Utsigt wid Haminanlaks, nära Kuopio".En vidsträckt högsommarutsikt från Haminanvuori vid solnedgången över land och sjö. (1853)
5. "Ett ungt fruntimmer i sin andakt".Självporträtt av målarinnan Mathilda Wilhelmina Rotkirch med en bok i famnen, midjebild. (1838)
6. "Bengt Lyytinen uppläsande sina runor uti ett pörte, finsk interiör". (1848)
7. "Sommargyllingar i en skogsdunge, familjetafla". (1859)
8. "Idealiskt skogslandskap, efter finska motiver". (1860)
9. "En ung hafsörn (Falco Albicilla), förtärande sitt rof". (Utställd 1861)
10. "Båtfärden till kyrkogården, genremålning från Österbotten". (Utställd 1861)

[Följande]