[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; grafik; kopparstick') gav 40 träffar


1. Johannes Acricola Palatinus P. & M.V.D.Practicus lips. su AE Aetatis 49 Anno MDC.XXXVIII.Hic datur Acricola Doctoris cernere formam, Et chymica Medica nobile in arte decus.Johanne Michael Phil. et Med:D Phys.Prof.Publ. (1638)
2. Porträtt av marskalk Jacques Leroy de Saint-Arnaud (1801-1854). (1800)
3. Porträtt av astronomen Sigfrid Aroni." In effigiem viri reverendi, viri docti, D:ni Sigfridi Aroni, Astronomi peritissimi.Sigridi Aroni vera est, pie lector imago, Ipsius ingenium pingere nemo potest.Mente celer, calamo celer, est celer ore, fed ejus Ingenium pinguint edita scripta satis.M.Ioah.Scil.Germ.Ecel." (1600-talet)
4. Författaren Adolf Ivar Arwidsson (1791-1858). (- 1800 -)
5. Avsky ur de sju dödssynderna.No 660.Der Eckel.Dikt: Der Hunger nimt swar an, was ihm wird vorgesehet,/...
6. Bild på en pojke och en flicka."I vårens blyga sippa hoppet blommar sjelf utan doft, den endast lofvar sommar!"Nr. 61.
7. Matthias Claudius.Ansichtspostkarten des "Volksblatt für Stadt und Land".No.4.
8. Dräkter, fransk och tysk.Två kvinnor stående i helfigur.Fransk och Tysk Costume. 1816.No. 12. (1864)
9. Dräkt, fransk.En stående kvinna i helfigur.Fransk Costume. 1816.No.11. (1864)
10. Dräkt, ungersk.En stående kvinna i helfigur.Ungersk Costume. 1816.No. 10. (1864)

[Följande]