[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Handskrift; brev') gav 4 träffar


1. Maskinskrivet brev till Armfelt: Till Arkitekten grefve C.Armfelt, Åbo...Drätselkammaren i Åbo, den 6. februari 1906... uppförande af förslag till arkitektonisk utstyrsel... för den nya jernbron... (6.2.1906)
2. Kallelsebrev: professor, fil. dr.Edvard Westermarck kallas till hedersnovis för Svenska Samfundet i Helsingfors.Brevet bär en röd sigill med en uggla.Brevet är daterat i Helsingfors 22.10 1905 och undertecknat av ordförande, sekreterare, lagman, redaktör och vaktmästare för Svenska Samfundet. (22.10.1905)
3. Brev skickat av Adolf Ferdinand Berger (1820- ) till hans "Käre Wän och Broder" från Vasa.Daterat 29 september 1900. (1900)
4. Brev skickat av Adolf Ferdinand Berger (1820- ) till hans "Käre Wän och Broder" från Vasa.Daterat 29 september 1900.Andra sidan. (1900)