[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Handskrift; brev') gav 3 träffar


1. Kallelsebrev: professor, fil. dr.Edvard Westermarck kallas till hedersnovis för Svenska Samfundet i Helsingfors.Brevet bär en röd sigill med en uggla.Brevet är daterat i Helsingfors 22.10 1905 och undertecknat av ordförande, sekreterare, lagman, redaktör och vaktmästare för Svenska Samfundet. (22.10.1905)
2. Brev skickat av Adolf Ferdinand Berger (1820- ) till hans "Käre Wän och Broder" från Vasa.Daterat 29 september 1900. (1900)
3. Brev skickat av Adolf Ferdinand Berger (1820- ) till hans "Käre Wän och Broder" från Vasa.Daterat 29 september 1900.Andra sidan. (1900)