Tillbaka

Följande förkortnigar har använts för läroanstalterna.

HKKKHelsingfors Handelshögskola
HYHelsingfors Universitet
JYJyväskylä Universitet
KKTTOLKajaanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
KMOLKotkan Merenkulkuoppilaitos
KyAmKKymenlaakso Yrkeshögskola
LKKLapplands högskola
LYLapplands Universitet
RKOLRaumo Handelsläroverk
RMOLRaumo Sjöfartsläroverk
RAIRaumo Yrkes Institut
SHHSvenska Handelshögskolan
TTKKTammerfors Tekniska Högskola
TaYTammerfors Universitet
TKKTekniska Högskolan
OYUleåborgs Universitet
VKKVasa Högskola
VKTTOLVantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
LTKKVillmanstrands Tekniska Högskola
ÅAÅbo Akademi
TKKKÅbo Handelshögskola
ÅNIÅbo Navigationsinstitut
TuTOLÅbo Tekniska Läroverk
TYÅbo Universitet
TAmKÅbo Yrkesskola
ÅSLVÅlands Sjöfartsläroverk
ÅTLÅlands Tekniska Läroverk