Biblioteket     Suomeksi     Förkortningar

Åbo Universitet - Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral

I denna databas finns examensarbeten som berör sjöfartsbranschen insamlade.
Fyll i ett eller flere fält med dina söktermer och tryck därefter "Sök".
#-tecknet står för ett eller flere tecken, t.ex. "båt#" , "#båt" , "#båt#"

Sökformulär:

  Fritext:
  Författare:
  Titel:
  Ämnesord:
  Utgivningsår:   Examen:  
  Läroanstalt:

Kombinera söktermer med .     Sortera enligt .


6.8.1998