[]  [] [] Sökformulär | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Databasen Brevsam

Databasen Brevsam innehåller uppgifter om de katalogiserade brevsamlingar som finns på Handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Dessutom finns brev från Sibeliusmuseums arkiv i databasen. Brevsam uppdateras och växer kontinuerligt.

I Brevsam kan man hitta uppgifter om brevmottagare och -avsändare; om antalet brev som finns i en viss korrespondens och från vilken tidsperiod de är. Se närmare vilka sökmöjligheter som finns under söktips.

Brevsam fungerar parallellt med Handskriftssamlingarnas beståndsdatabas Manusam. Från Brevsam till Manusam kommer man bl.a. genom att klicka på samlingens namn. Genom Manusam får man reda på hur omfattande samlingen är, om den eventuellt innehåller annat material än brev, om den omfattas av restriktioner rörande användningen etc.

Samlingens namn, volymnummer och signum (som finns inom parentes efter samlingens namn och volymnummer) är viktiga att notera om man önskar beställa fram ett brev.

Genom att klicka på INDEX får man en lista på de brevsamlingar som finns inmatade i databasen.

Via e-post till Handskriftssamlingarna går det bra att göra förfrågningar om eventuella brevskrivare och -mottagare som inte hittas i databasen Brevsam.


Handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek