[]  [] [] Sökformulär | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna | In English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Databasen Manusam

Databasen Manusam innehåller uppgifter om de samlingar som finns på Handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Manusam består för närvarande av drygt 1.800 poster, och den kompletteras och uppdateras kontinuerligt.

I Manusam finns uppgifter om samlingens namn och arkivbildare, samlingens innehåll, omfattning och gränsår. Arkivbildarna är dessutom uppdelade i huvudsakliga arkivbildare och övriga arkivbildare, dvs. personer eller instanser av vilka det finns material av större vikt i samlingen. I databasen finns även uppgifter om arkivbildarnas titel/yrke, verksamhetsort samt födelse- och dödsår. Manusam innehåller också ämnesord.

Vidare ger Manusam uppgifter om en samling är ordnad eller ej, och om det har uppgjorts en särskild förteckning över samlingen. Manusam berättar också om samlingen finns i databasen Brevsam. Förteckningar har oftast uppgjorts över brevmottagare och -avsändare, men även andra noggranna innehållsförteckningar finns på Handskriftssamlingarna. Ett särskilt brevkartotek över avsändare och mottagare finns dessutom på avdelningen. En del av brevmottagarna och -avsändarna är sökbara i databasen Brevsam.

Vissa av samlingarna omfattas av olika restriktioner, också om detta meddelas i Manusam.

Samlingens signum är viktigt att notera om man önskar beställa fram den.

Enklast är att göra sökningar i fältet Fritext, men mera specificerade sökningar kan göras. Se närmare om detta under söktips.


Handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek