[Sökformulär] [Info om databasen] [In English]

Söktips för databasen Dombase

Tips

Exempel på kombinerade sökningar i fältet Fritext:

1. Utslag som en viss domstol har avkunnat under, före eller efter ett bestämt år:

  Supreme Court and RD=1996
eller:  Högsta domstolen and RD=1996
 
Insurance Court and RD<1991
eller:  Försäkringsdomstolen and RD<1991
   
  Turku Court of Appeal and RD>1999
eller: Åbo hovrätt and RD>1999


2. Utslag från hovrätter avkunnade år 1999

  JUD_BODY=court of appeal and RD=1999
eller: JUD_BODY=hovrätt and RD=1999


3. Utslag från en viss domstol eller vissa domstolar i vilka ingår hänvisningar till en bestämd artikel i en människorättskonvention eller till en viss nationell lag:

  Supreme Court and ECHR-8
eller:  Högsta domstolen and ECHR-8
   
  Supreme Court and Supreme Administrative Court and ECHRP-1-1
eller: Högsta domstolen and Högsta förvaltningsdomstolen and ECHRP-1-1
   
  JUD_BODY=court of appeal and PROVISION_ENG=penal code
eller:  JUD_BODY=hovrätt and PROVISION_SWE=strafflagen

8.4.1998