[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: sökningen gav 96 träffar


 1. Acceleratorlaboratoriet (394 st.)
 2. Bioteknikcentret (5 st.)
 3. Datacentralen (4 st.)
 4. Donnerska institutet (25 st.)
 5. Ekonomisk-geografiska institutionen (91 st.)
 6. Emeritus (20 st.)
 7. Engelska institutionen (167 st.)
 8. Etnologiska institutionen (195 st.)
 9. Filosofiska institutionen (137 st.)
 10. Finska institutionen (177 st.)
 11. Folkloristiska institutionen (100 st.)
 12. Fortbildningscentralen (2 st.)
 13. Franska institutionen (4 st.)
 14. Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap) (3 st.)
 15. Franska och klassiska institutionen (franska) (2 st.)
 16. Franska och klassiska institutionen (klassiska delen) (8 st.)
 17. Förbränningskemiska forskargruppen (585 st.)
 18. Företagsekonomiska institutionen (234 st.)
 19. Förvaltningsämbetet (1 st.)
 20. Geologisk-mineralogiska institutionen (38 st.)
 21. Historiska institutionen (335 st.)
 22. Institute for Advanced Management Systems Research (138 st.)
 23. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (47 st.)
 24. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning (3 st.)
 25. Institutet för kvinnoforskning (34 st.)
 26. Institutet för mänskliga rättigheter (4 st.)
 27. Institutionen för allmän språkvetenskap (6 st.)
 28. Institutionen för analytisk kemi (438 st.)
 29. Institutionen för anläggningsteknik (182 st.)
 30. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik (92 st.)
 31. Institutionen för biokemi och farmaci (414 st.)
 32. Institutionen för biokemi och farmakologi (4 st.)
 33. Institutionen för biologi (906 st.)
 34. Institutionen för biologi och farmaci (2 st.)
 35. Institutionen för exegetik (249 st.)
 36. Institutionen för fysik (476 st.)
 37. Institutionen för fysikalisk kemi (588 st.)
 38. Institutionen för geologi och mineralogi (145 st.)
 39. Institutionen för informationförvaltning (2 st.)
 40. Institutionen för informationsbehandling (264 st.)
 41. Institutionen för informationsförvaltning (16 st.)
 42. Institutionen för kemisk träförädlingskemi (1 st.)
 43. Institutionen för kemisk träförädlingsteknik (112 st.)
 44. Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi (182 st.)
 45. Institutionen för lärarutbildning (510 st.)
 46. Institutionen för offentlig förvaltning (210 st.)
 47. Institutionen för oorganisk kemi (198 st.)
 48. Institutionen för organisk kemi (284 st.)
 49. Institutionen för papperskemi (119 st.)
 50. Institutionen för pedagogik (57 st.)
 51. Institutionen för reglerteknik (278 st.)
 52. Institutionen för samhällsvetenskaper (29 st.)
 53. Institutionen för skogsprodukternas kemi (238 st.)
 54. Institutionen för specialpedagogik (29 st.)
 55. Institutionen för systematisk teologi (205 st.)
 56. Institutionen för teknisk kemi (261 st.)
 57. Institutionen för teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik (93 st.)
 58. Institutionen för teknisk polymerkemi (156 st.)
 59. Institutionen för vårdvetenskap (158 st.)
 60. Institutionen för värmeteknik (321 st.)
 61. Klassiska institutionen (13 st.)
 62. Klassiska institutionen (allmän språkvetenskap) (3 st.)
 63. Klassiska institutionen (klassiska delen) (13 st.)
 64. Konsthistoriska institutionen (73 st.)
 65. Konstvetenskapliga institutionen (19 st.)
 66. Kurscentralen (4 st.)
 67. Litteraturvetenskapliga institutionen (161 st.)
 68. Matematiska institutionen (260 st.)
 69. Musikvetenskapliga institutionen (63 st.)
 70. Nationalekonomiska institutionen (226 st.)
 71. Parasitologiska institutet (154 st.)
 72. Pedagogiska institutionen (57 st.)
 73. Psykologiska institutionen (334 st.)
 74. Religionshistoriska institutionen (38 st.)
 75. Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik) (40 st.)
 76. Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria) (37 st.)
 77. Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) (44 st.)
 78. Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap) (62 st.)
 79. Ryska institutionen (67 st.)
 80. Rättsvetenskapliga institutionen (3 st.)
 81. Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt) (13 st.)
 82. Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt) (307 st.)
 83. Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt) (82 st.)
 84. Sjöhistoriska museet (18 st.)
 85. Skärgårdsinstitutet (5 st.)
 86. Socialpolitiska institutionen (108 st.)
 87. Sociologiska institutionen (130 st.)
 88. Språktjänst (6 st.)
 89. Statistiska institutionen (100 st.)
 90. Statsvetenskapliga institutionen (210 st.)
 91. Statsvetenskapliga sektionen (16 st.)
 92. Svenska institutionen (129 st.)
 93. Tyska institutionen (39 st.)
 94. Utvecklingspsykologi (67 st.)
 95. Vasa övningsskola (3 st.)
 96. Åbo Akademis bibliotek (126 st.)