[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Histaminergiska mekanismer i hjärnan (Histamin och hjärnan)

Histaminergic mechanisms in the brain

Datum: 1.1.1993-31.12.2002
Kod: 26609
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 265
Fax +358-2-2154 748
E-post ppanula@abo.fi
Projektledare: MKD Pertti Panula, professor (1.1.1993-31.12.2002)
Forskare: FD Krister Eriksson (1.1.1993-)
FK Tina Sallman (1.1.1993-)
(-)
(-)
FK Nina Tuominen (1.1.1993-)
FK Minnamaija Lintunen (1.1.1993-)
FK Kaj Karlstedt (1.1.1993-)
ML Oleg Anichtchik (1.1.1993-)
FK Edward Strumilo (1.1.1993-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 90 %
- tillämpad forskning 10 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors () FIM 630400
Stiftelsen för alkoholforskning, Helsingfors () FIM
Årsverken: 76 månader år 1997; Totalt: 760 månader
Ämnesord: molekylbiologi, cellbiologi, hjärnan, hormoner, molekyylibiologia, solubiologia, aivot, hormonit, molekylärbiologi, hjärnan, degenerativa sjukdomar, cellbiologi, degenerative diseases, molecular biology, cell biology, brain,

Histamin (HA) reglerar hjärnans funktioner via tre olika receptorer.HA deltar i regleringen av hjärnans energibalans, sömn, temperatur, hormonutsöndring och blodkärlens permeabilitet.I däggdjurens hjärna finns två tillfälliga histaminsystem, som kan vara viktiga under utvecklingen: ett neuronalt system under fosterperioden och ett mastcellsystem efter födelsen.Vi har börjat undersöka sebrafiskens histaminsystem och histaminet där är begränsat till hjärnans nervceller.Systemet är dock inte aktivt under utvecklingen och skiljer sig därmed från däggdjuren.Vi har klonat histidindekarboxylas från sebrafisken för att kunna undersöka dess reglering och vi håller på att utreda histaminreceptorernas biologi hos sebrafisken.Möss som saknar histamin H1 receptorn undersöks för att utreda möjligheten att histamin spelar en roll i excitatoriska hjärnskador och hjärnans immunologiska utveckling.Hjärnans tillfälliga histaminsystem kan vara viktiga vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar, som vi också undersöker i människans hjärna.

Histamine regulates neuronal functions in vertebrate brain through three distinct receptors.It is involved in regulation of brain energy metabolism, sleep, temperature, hormone secretion and vascular permeability.In mammalian brain, two transient histamine-containing systems may be significant in brain development: a neuronal system is detected during fetal period, and mast cells synthesize large amounts of histamine during the first postnatal days.To elucidate the significance of these systems, we chose to compare the zebrafish histamine system to that of rat and mouse.In zebrafish, the brain was found to be the only histamine-producing organ, but no histamine was produced during early development.The zebrafish HDC was cloned to enable studies on its regulation and function in adult zebrafish.The role of histamine in mammalian brain is studied in histamine H1 receptor deficient mice subjected to excitotoxic lesions, cytokines and viral infections during postnatal development.We are testing the hypothesis that the transiently active developmental histamine systems may be activated in inflammatory or degenerative conditions during later life.

Publikation(er)

15.2.1996 / 9.4.1997