[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Inverkan av toxiska cyanobakterier på inom- och mellanartsrelationer hos hinnkräftor (Cladocera)

Effects of toxic cyanobacteria on inter- and intraspecific relations in Cladocera

Datum: 1.8.1993-31.8.1997
Kod: 2686
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerig. 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 060
Fax +358-2-2154 748
E-post marko.reinikainen@abo.fi
Projektledare: FM Marko Reinikainen, forskningsassistent (1.8.1993-31.8.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 36 månader
Partner: Graduate school, Miljöriskbedömning - vatten, prof Leppäkoski, ÅA; Mari Walls (Nesslings stiftelse, Helsingfors); prof.Hairston Jr.(Cornell Univ., NY, USA)
Ämnesord: alger, gifter, plankton, levät, myrkyt, plankton, Daphnia, livscykel, test, toxin, Daphnia, life-cycle, test, toxin,

Toxiska cyanobakterier (blågröna alger) inverkar skadligt på vissa djurplanktonarter, medan andra är mindre känsliga.Mitt mål är att utreda skillnader i reaktionerna hos olika djurplanktonarter av gruppen hinnkräftor.Jag undersöker också betydelsen av genetisk variation inom arterna (finns det toleranta former?).Genom laboratorieundersökningar kartlägger jag effekter på olika slags parametrar.Jag studerar både isolerade toxiners och levande cyanobakteriers betydelse.Effekter på populationsnivå utreder jag i mesokosmer.

Toxic cyanobacteria affect some zooplankton species negatively, whereas other species are less affected.My aim is to investigate differences in the reactions of certain cladoceran zooplankton species.I also focus genetic within-species variation (are there tolerant clones?).I screen effects on several parameters in laboratory experiments.I study effects of isolated toxins as well as live cyanobacteria.I furthermore investigate effects at the population level in mesocosmos.

Publikation(er)

11.3.1996 / 28.1.1998