[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Inlärningsprocessen i språkbad i finska

The Learning Process in Finnish Immersion

Datum: 1.1.1997-31.12.2001
Kod: 3482
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 374
Fax +358-6-3247 320
E-post magranho@abo.fi
Projektledare: FD Maija Grönholm, bitr.prof. (1.1.1997-31.12.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 25000
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 25000
Årsverken: Totalt: 15 månader
Ämnesord: språkbad, finska, kielikylpy, suomen kieli, inlärningsprocess, inlärningsordning, läsinlärning, kompensatoriska strategier, learning process, learning order, literacy acquisition, compensatory strategies,
Anmärkning: Projektet ingår som del i projektet Språk och kommunikation i ett pedagogiskt perspektiv.

Undersökningens bakgrund och betydelse: Språkundervisningsmodellen språkbad har utvecklats i Kanada på 1970- och 80-talet.Om man vill strikt definiera språkbadet, nämner man ofta som ett kriterium, att denna undervisningsmetod lämpar sig för elever inom ett majoritetsspråk.Då kan man garantera att eleverna känner sig trygga i en intensiv undervisning, eftersom modersmålet har majoritetsstatus.Målet vid språkbad är en funktionell tvåspråkighet, vilket givetvis betonar kommunikationsförmågan i alla undervisningssituationer.Kommunikationen kommer alltid i främsta rummet, inte t.ex. undervisningen i språkets strukturer.För några år sedan har man startat ett internationellt sett mycket intressant språkbadsförsök i Jakobstad, där de svenskspråkiga barnen exeptionellt språkbadas i ett språk med majoritetsstatus - i finska.Målet med min undersökning är att belysa de lingvistiska dragen i finskan som L2, vilka kommer till synes i all undervisning och inlärning för olika åldersgrupper som deltagit i språkbad i Jakobstad.De äldsta eleverna är nu i årskurs tre och de har börjat sitt språktillägnande helt från noll redan i daghemmet.

Some years ago, an internationally interesting experiment on language immersion was started in Pietarsaari, where Swedish-speaking children are exceptionally immersed in Finnish, the language with the majority status.The objective of this language immerssion is functional bilingualism. which naturally emphasises the ability to communicate in all teaching situations.

Publikation(er)

27.3.1996 / 16.3.1998