[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Kvinnotext och genre

Women s text and genre

Datum: 1.1.1995-31.12.1997
Kod: 8154
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Litteraturvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20700 Åbo
Tel. +358-2-2154 393
Fax +358-2-2154 661
E-post clas.zilliacus@abo.fi
Projektledare: FD Clas Zilliacus, professor (1.1.1995-31.12.1997)
Forskare: FL Kristina Malmio (1.1.1995-31.12.1997)
FL Pia Ingström (1.1.1995-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 3 månader
Ämnesord: litteraturvetenskap, kvinnolitteratur, genrer, kirjallisuudentutkimus, naiskirjallisuus, genret, kvinnliga författarskap, genrekritik, feministisk forskning, populärlitteratur, female writers, genre criticism, feminist studies, popular literature,
Anmärkning: Metoder: textanalys, komparativ forskning, feminist reading

Projektet skall belysa förhållandet mellan kvinnliga författarskap och genrer ur olika teoretiska synvinklar, göra frågan om kvinnotexters genretillhörighet och resurser resp. hinder för genreöverskridande urskiljbar för forskning.

The aim of the project is to analyse the relationship of female writer's texts and genre from various theoretical points of view to scrutinize especially genretransgressions, what makes them possible and what obstacles there for such transgressions in female writers texts.

Publikation(er)

5.3.1996 / 3.4.1997