[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Från läroplan till undervisningsplanering

From Curriculum construction to teaching planning

Datum: 1.3.1997-31.12.2001
Kod: 84708
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
E-post shansen@abo.fi eller cwenestam@abo.fi
Projektledare: PeD Sven-Erik Hansen, professor (1.3.1997-31.12.2001)
FD Claes-Göran Wenestam, professor (1.3.1997-31.12.2001)
Forskare: PeM Maj-Len Swanljung (1.1.1998-31.12.2001)
PeD Gunilla Eklund-Myrskog (1.3.1998-31.12.2001)
PeL Jan Sjöberg (1.3.1998-31.12.2001)
PeL Lars-Erik Malmberg (1.9.1998-31.12.2001)
PeD Rainer Nyberg (1.1.1998-31.12.2001)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 50000
Årsverken: Totalt: 46 månader
Partner: Projektet är samnordiskt och leds av professor Stefan Hopmann från Pedagogisk Institutt, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet Trondheim.Projektets nordiska namn är Fra l replanutforming til undervisningsplanlegging.Projektet är också kopplat till ett vidare internationellt projekt som omfattar några kantoner i Schweiz och några förbundstater i Tyskland.
Ämnesord: läroplan, undervisningprogram, opetussuunnitelmat, opetusohjelmat, läroplan, beslutsprocess, curriculum, decision making process,

Syftet med detta komparativa projekt är att - undersöka vilka samhälleliga strukturer och organisationsmässiga förutsättningar som är av betydelse för utvecklingen, implementeringen och användningen av läroplaner - undersöka huruvida det finns likheter mellan de i undersökningen ingående länderna i urvalet av mål och organisering av utbildningssystemet - undersöka processen för läroplansbeslut på olika nivåer och de motiv som vägleder olika aktörer och - undersöka relationen mellan beslutsfattande på olika nivåer i syfte att få inblick i hur koordineringen ser ut mellan de olika nivåerna.

The aim of the comparative project is to - investigate what kind of societal structures and organizational pre-conditions are of importance in the development, the implementation and the use of curricula - investigate if there exist similarities in the selection of principles for the aims and organization of the educational system - investigate the curricular decisions making process on different levels and the motives guiding the actors and - investigate the relationship between decision making on different levels in order to find out the coordination of the curricular work.The project is part of an international project which links the development, the implementation and the concretization of curricula in the Nordic countries, Germany, and Schwitzerland.The co-ordinator for the Nordic part of the project is prof.Stefan Hopmann, University of Trondheim.Empirical data will be collected through questionnaires, interviews and documents.

Publikation(er)

27.3.1996 / 24.2.1998