[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Nervsystemets roll vid könlös förökning

The nervous system and asexual multiplication

Datum: 1.1.1995-
Kod: 8656
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 603
Fax +358-2-2154 748
E-post Margaretha.Gustafsson@abo.fi
Projektledare: FD Margaretha Gustafsson, assistent, docent (1.1.1995-)
Forskare: FL Maria Reuter (1.1.1995-)
FM Katja Mäntylä (1.2.1996-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 4700
Årsverken: Totalt: 36 månader
Partner: Prof.D.Halton, Queen's University of Belfast, UK; Dr.N.Terenina, parasitologiska institutionen, RAS, Moskva
Ämnesord: könlös förökning, nervsystemet, suvuton lisääntyminen, hermosto, parasitiska plattmaskar, könlös förökning, nervsystemet, parasitic flatworms, asexual multiplication, nervous system,

Plattmaskar kan föröka sig sig både sexuellt och asexuellt.Den asexuella förökningen är av stor betydelse för vissa parasiter.Ett leverflundra-ägg kan genom asexuell förökning ge upphov till en miljon larver.Nervsystemets roll i samband med den asexuella förökningen är i stort sett okänd och undersöks i detta project.

Flatworm kan multiply sexually and asexually.The ability to multiply asexually has greatly enhanced the success of the flatworms, especially for the parasitic groups.Thus one fluke egg can give rise to one million infective larvae.The role of the nervous sytem for the asexual multiplication is unknown and will be studied in this project.

Publikation(er)

16.2.1996 / 12.8.1997