[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Emigrantrysk ikonkonst

Emigre Russian icon art

Datum: 1.1.1992-1.10.1996
Kod: K1617
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Konstvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 583
Fax +358-2-2154 661
Projektledare: FL Kari Kotkavaara, assistent (1.1.1992-1.10.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Årsverken: Totalt: 9 månader
Kontakter: 1) Uthe Czech Academy of Sciences: project of recording the Kondakov collection at the Institute of Art History; 2) M.M.Krasilin - State Research Institution of Restoration, Moscow; 3) National Board of Antiquities, Riga (De två sistnämnda gäller uppdatering av 1920-30-talens ikonkonst i Lettland, Estland).
Ämnesord: ikonologi, emigranter, ikonologia, emigrantit, ikon, rysk/emigrantrysk, tradition, revival, emigre/exile, icon, tradition, revival, Russian,

I centrum for forskningen står ca. 40 ikoner som tillverkats i Prag och Paris ca. 1925-1955.Vilken anknytning har dessa ikoner (och deras upphovsmän) till den historiska ryska ikonmålartraditionen (en hantverkstradition)?Min hypotes är att den exilryska ikonkonsten är ett revival-fenomen som framsprungit ur ikonens tolkningshistoria och den typiskt emigrantryska länkningen mellan ett konstnärligt och ett religiöst engagemang.Hypotesen testas mot den information som man finner 1) i primärkällor och forskningslitteratur berörande ikonproduktionen i Ryssland (i vid bemärkelse: socialhistoria, mentalitetshistoria) 2) i primärkällor som jag bl.a. uppspårat i Prag, Paris och som belyser uppkomsten av det exilryska ikonmåleriet 3) den information som står att finna i de ifrågavarande ikonerna själva.

My thesis centers around ca 40 icons that were painted between ca 1925-1955 in Prague and Paris.Revival or survival?The question is whether or not the icon art of the emigres is an offspring of the prerevolutionary handicraft tradition.My hypothesis is yhat, on the whole, emigre icon art constitutes a revival; a revival entiled with the history of reception of the icon, with the fusion of a commitment to art and a commitment to religion which has been characteristic to emigre Russioan culture.The hypothesis is tested against information derived from 1) sources and literature pertaining to the prerevolutionary productions of icons (in a wide sense: comprising social history, history of mentality, ideas 2) primary sources from Prague and Paris; sources that throw light on the genesis of emigre icon art 3) the fourty emigre icons themselves.

Publikation(er)

5.3.1996 / 6.3.1996