[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Födsel och föräldrarskap som kulturell konstruktion (Födsel och föräldrarskap)

Childbirth and parenthood as a cultural construction

Datum: 3.3.1995-
Kod: K1620
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 464
Fax +358-2-2154 902
E-post lena.marander@abo.fi
Projektledare: PM Tove Fjell, / Univ. i Bergen (3.3.1995-)
Forskare: FK Charlotte Hagström (3.3.1995-)
FL Lena Marander-Eklund (3.3.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Nordiska institutet för folkdiktning () FIM 20000
Årsverken: Totalt: 1 månader
Partner: Nordiska institutiet för folkdiktning
Ämnesord: forskning, samarbete, Norden, föräldrarskap, intervjumetod, tutkimus, yhteistyö, Pohjoismaat, vanhemmuus, haastattelumenetelmä, kvinnoforskning, intervjumetod, metodologi, förlossning, föräldrarskap, motherhood, parenthood, women's studies, methodology, fieldwork, child birth,

Projektet har som mål att sammanföra nordiska forskare som sysslar med födsel och föräldrarskap ur en kulturell synvinkel. -Projektet arbetar på två plan: a.Forskargruppen anordnar ett symposium med projektets namn som titel i Åbo 15-17.11.1996.Både inbjudna föredragshållare och forskare kommer att delta. b.Forskargruppen tänker tillsammans redigera en antologi över metodfrågor som är väsentliga för forskare som sysslar med födsel och föräldrarskap ur kulturell synvinkel.Här är intervjumetoden av framträdande art och speciellt förhållandet mellan forskare och informant.Antologin kommer att med föräldrarskap som empiri, diskutera etiska och metodologiska frågor.

A nordic network for research about children and parenthood

Publikation(er)

12.3.1996 / 21.2.1997