[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Matematik och självuppfattning

Mathematics and self-concept

Datum: 1.9.1990-31.12.1999
Kod: K4704
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för specialpedagogik
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 322
Fax +358-6-3247 302
E-post klinnanm@abo.fi
Projektledare: GyD Ulla Lahtinen, professor (1.9.1990-31.12.1999)
Forskare: PeL Karin Linnanmäki (1.9.1990-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Årsverken: Totalt: 48 månader
Ämnesord: matematik, elever, självkänsla, specialundervisning, matematiikka, oppilaat, itsetunto, erityisopetus, matematikprestationer, självuppfattning, dyskalkyli, Mathematics achievment, self concept, dyscalcy,
Anmärkning: Uppföljningsstudie

Det övergripande syftet med undersökningen är att studera elevers självuppfattning och prestationer i matematik samt sambanden mellan dessa.Av speciellt intresse är också att studera hurudana skillnader det förekommer i resultaten mellan flickor och pojkar, mellan elever i olika åldrar och mellan elever i svensk- och finskspråkiga skolor.I uppföljningen studeras hur dessa samband utvecklas.Tonvikten i den första uppföljningen läggs vid granskning och analys av resultaten i de bägge mätningarna för elever med låga prestationer i matematik och/eller låga poäng i självuppfattningstest.I den planerade andra uppföljningen studeras utvecklingen även i förhållande till erhållen specialundervisning i matematik.

The main aim of the study is to investigate pupils´self concept and their achievment in mathematics and the relationship between self concept and achievment.Of special interest is also to study what kind of differences there are in the results between girls and boys, between pupils of different ages and between Swedish-speaking and Finnish-speaking schools.In the follow-up study the development of these relationships will be investigated.The focus of the first follow-up will be on studying and analysing the results of the both investigations - pupils with poor achievment in mathematics and/or poor result in the self concept test.In the second follow-up study the development will be investigated in relation to the remedial teaching received.

Publikation(er)

29.3.1996 / 4.3.1998