[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Den svecofenniska jordskorpans utveckling i södra Finland

The formation of early proterozoic crust in southern Finland : a tentative chronology

Datum: 1.1.1990-31.12.1997
Kod: K6612
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 153
Fax +358-2-2154 818
E-post cehlers@abo.fi
Projektledare: FD Carl Ehlers, professor (1.1.1990-31.12.1997)
Forskare: FL Alf Lindroos (1.1.1990-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Geologiska forskningscentralen, Esbo, dr Matti Vaasjoki
Kontakter: Magma mixing; Pegmatiter i Kimito; Byggnadsstensforskning; IGCO-371
Ämnesord: jordskorpan, södra Finland, maankuori, Etelä-Suomi, proterozoisk jordskorpa, Svekofennium, södra Finland, plattektoniska modeller, accretionary prism, öbåge, evolution of Proterozoic crust, Svecofennian, southern Finland, plate tectonic models, accretionary prism,

Jordskorpan i södra Finland längs en zon som är ungefär 100 km bred och ca 500 km lång har en egen utvecklingshistoria som på vissa punkter avviker från bergarterna norr om denna zon (ca norr om Tavastehus).Jordskorpans utvecklingsskeden under ca 90 miljoner år kan i grova drag skissas upp och dess viktigaste strukturer intrusioner av olika graniter dateras.Dess olikheter gentemot området norrut har under 1995 förklarats med en arbetshypotes som utgår från att det södra området är ett sk."accretionary prism" medan området norrut är en öbåge.För detta ändamål har arbetsgruppen studerat strukturgeologi och åldersförhållanden i valda lokaler.Dr Matti Vaasjoki (Geologiska forskningscentralen) har bidragit med radiometriska åldersbestämningar. -Projektet utgör en slags syntes som sammnbinder ett antal andra olika delprojekt som pågår vid institutionen: magmamixning, undersökningarna av pegmatiter i Kimito och byggnadsprojekt.Under 1996 torde ett manuskript färdigställas.Preliminära resultat har presenterats internationellt 1994 och 1995 på konferenser.

The Svecofennian Proterozoic crust in a 100 km wide and 500 km long zone along the southern coast of Finland shows geochemical and structural features different from those north of the zone.The geochemical signature of the earliest basaltic volcanics have a more oceanic trend contrary to the island-arc type basalts to the north of the zone.Structurally the southern zone shows a higher metamorphic grade and extensive granitic-migmatitic sheets.The earliest structures indicate stacking imricating and overturning of pillowed basalts and chemical sediments together with greywackes/micaschists of continental provenance.The lithologies, geochemistry and structures indicate a different tectonic setting for the southern zone: that of an accretional prism in contrast to the island arc type lithologies further north. -We have compiled a tentative chronological history of the formation of the Svecofennian crust in southern Finland over a period of ~90 million years.

Publikation(er)

22.2.1996 / 17.3.1998