[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Kartläggning av spårelement i ved med TTPIXE

Monitoring of trace elements in wood by TTPIXE

Datum: 1.1.1994-31.12.1997
Kod: K7610
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för analytisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 425
Fax +358-2-2154 479
E-post lharju@abo.fi
Projektledare: FD Leo Harju, överassistent (1.1.1994-31.12.1997)
Forskare: FM Kjell-Erik Saarela (1.1.1994-)
FM Jan-Olof Lill (1.1.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 20 %
ÅA-intern finansiering: FIM 67500
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: DI Kari Saari, Wisaforest Ab, Wisacenter, Jakobstad
Kontakter: Dr Karel Mondspiegel, Institute of Landshape Ecology, Czechian Academy of Sciences, Tjeckien
Ämnesord: träkemi, träekologi, träindustri, puukemia, puuekologia, puuteollisuus, metalljoner, spårelement, ved, TTPIXE, metal ions, trace elements, wood, TTPIXE,

Våra skogar är av både stor ekonomisk och ekologisk betydelse.En kännedom om vedråvarans grundämnesinnehåll är av stor betydelse t.ex. vid utveckling av skogsindustriella processer.Genom vedanalys kan eventuell miljöpåverkan spåras.Analys av vedens årsringar kan ge kemisk information om växtplatsen och växtförhållanden flera hundra år tillbaka i tiden.Både naturliga geokemiska variationer och antropogena effekter kommer att studeras genom mångsidig provtagning.Också utländska vedprov analyseras.Vid vedanalysen används främst tjocktarget partikelinducerad röntgenemissionsspektrometri (TTPIXE).Hittills har PIXE-gruppen erhållit mycket positiva resultat varav en del publicerats.

The forests are of both great economical and ecological importance.Therefore monitoring of elemental patterns in wood material is of importance for the detection of changes in the environment.By analysing annual growth rings of trees chemical information can be obtained about the growth site and conditions several hundred years back in time.A knowledge of the trace element content of wood is of importance for the development of industrial processes.For the trace element analyses of wood mainly thick target particle induced X-ray emission spectrometry (TTPIXE) is used.So far promising results have been obtained by the PIXE group.Parts of the results have been published.

Publikation(er)

14.2.1996 / 26.3.1998