[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Jämviktsundersökningar av syntetiska och naturliga kelatjonbytare

Equilibrium studies of synthetic and natural chelating resins

Datum: 1.1.1991-
Kod: K7611
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för analytisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 425
Fax +358-2-2154 479
E-post lharju@abo.fi
Projektledare: FD Leo Harju, överassistent (1.1.1991-)
Forskare: FM Towe Krook (1.1.1991-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Årsverken: Totalt: 5 månader
Ämnesord: analysmetoder, separeringsmetoder, analyysimenetelmät, erotusmenetelmät, jämviktskonstanter, fördelningsförhållande, kelatjonbytare, Dowex A-1, equilibrium constants, distribution ratios, chelating resins, Dowex A-1,

Under de senaste åren har kelatjonbytare, selektiva för metalljoner, fått allt större användning inom analytisk kemi, industri och flera andra områden.Då det gäller jämviktsdata är kelatjonbytarna däremot mycket bristfälligt undersökta.Endast ett fåtal jämviktskonstanter för dessa jonbytares metallkelat kan man finna i den vetenskapliga litteraturen.Vår grupp har utvecklat olika metoder för bestämning av jämviktskonstanter för dessa jonbyteshartser.Främst har kelatjonbytare (Dowex A-1) med iminodiättiksyra som funktionell grupp undersökts.En del av de hittills erhållna resultaten har publicerats i facktidskrifter.För en rationell på teoretisk bas grundad utveckling och optimering av analys- och separationsmetoder är jämviktsdata nödvändiga.Vårt arbete på vidareutveckling av teorin och jämviktsmodellerna för kelatjonbytare fortsätter.Liknande modeller tillämpas också på naturliga jonbytare.

During recent years chelating ion-exchange resins with selectivity for metal ions have found increasing use in analytical chemistry, industry and other applications.In spite of the great research activity dealing with these resins, very few equilibrium constants for metal chelates can be found in the literature.Our group has developed methods for determination of equilibrium constants for these systems.Parts of the results, mainly dealing with the iminodiacetic acid based resin (Dowex A-1), have so far been published.The stability constants determined can be used for development and optimization of separation processes.Our research is continuing with the development of theories for synthetic ion-exhange resins and also with application of the equilibrium models to natural chelating resins.

Publikation(er)

14.2.1996 / 11.6.1998