[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='arkitektur' gav 16 träffar


1. Kyrka i Tammerville i Normandie. (1847-1914)
2. Trähusmiljö.En gata med enkla trähus på båda sidor.Troligen från Skatudden.Storkyrkan skymtar i gatändan.
3. Trähusmiljö.Flera byggnade längs en gata.
4. Vy från Skatudden mot Södra hamnen och Uspenskijkatedralen.Anspråkslösa trähus med grästak i förgrunden.I bakgrunden till vänster syns stadsviken och stenhusen från Kaisaniemi.
5. Vy över ett större fabrikskomplex med omgivning.Industriområdet angränsande till en större farled med flera fartyg i förgrunden.
6. Fabrikskomplex vid en fors.Över forsen leder en lång bro med flera människor.
7. Fabrikskomplex vid en fors.
8. Stenkyrka.Framför kyrkan finns en låg stenmur med en port i mitten.
9. "BILDER FRåN VISINGSÖ" Nio bilder i tre rader.På översta raden i mitten en gravmonument av sten i barockstil.En stående man i rustning t.v. och en kvinna t.h.I mitten Kristi kors.Till vänster om mellersta bilden två små bilder; högre upp ett trähus m. sadeltak, nedre bilden en bro med tunnvalv, två kor på bron.Till höger om mellersta bilden en spetsvilla uppe och en bild på fyra trädrader under.Mellersta raden: ett nattlandskap på ett förfallet slott i månsken.På havet i bakgrunden ett segelskepp.Understa raden: två bilder på olika små kyrkor emellan dem en bild på en kyrkointeriör.På baksidan tryckt textsida. (1838-1885)
10. "THE ROYAL EXCHANCE" En stadsvy.Bilden domineras av paradfasaden av en ståtlig nyantikbyggnad.Trapphuset pryds av åtta korintiska pelare som stöder en tympanon med reliefer.I förgrunden ett torg med en ryttarstaty i mitten.Folk går i flockar på två, tre eller flera.T.h. en hästdroska.Bakom palatset skymtar ett kyrkotorn. (1812-1902)

[Följande]