[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='förteckning' gav 2 träffar


1. Förteckning över konstverken i en samling.De i förteckningen nämnda konstverken är bilderna nr 1997/1:100-109 i Artpic.Ovanför förteckningen följande text: Förteckning på denne, näst den Vatikanske, ende fullständige antique samling af Apollo, Minerva och de nio Muser i statuer af marmor, med et val af flere Grekiske och Romerske bildhuggare - arbeten uti Kongl.Maj:s Museum, tecknade af Piroli i Rom och Heland i Stockholm samt i koppar stuckne af dem och flere gode mästare i Rom.Titelblad.[jfr.Artpic 1997/1:96] Inscription i hvit marmor, som överlämnar Musei höge Stiftares namn til en tacksam efterverld.Statuer:... (1794)
2. Förteckning över konstverken i en samling.[Nummer 5 eller 6 i denna förteckning troligen bild nr 1997/1:99 i Artpic.]Basreliefs &c 1.Apollons dyrkan av muserna 2.Venus 3.Caesars skyddsängel 4.Domarsäte 5.Candelaber 6.En annan dylik