[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='fartyg' gav 11 träffar


1. Sjölandskap med fem segelbåtar.I förgrunden finns en liten udde.Uppe på kullen syns två byggnadskomplex.
2. Trähusmiljö.En gård (l. gårdar) vid havet.
3. Vy över ett större fabrikskomplex med omgivning.Industriområdet angränsande till en större farled med flera fartyg i förgrunden.
4. "Tyynen aikana Ahvenalaisessa kajutassa" (vid le i en åländs kajuta).Interiörbild på en kajuta med fyra figurer; tre sjömän, en ung pojke och en hund.Männen spelar kort, två har spelkort i sina händer.Längst fram sitter pojken på en kista, kistans andra ända används som spelbord.Pojken sitter med högra sidan mot betraktaren, hunden ligger t.v.De två männen som har korten i händerna sitter på varsin kista.Bakom mannen t.v. står en man som ser på spelet och röker en pipa, sydväst på huvudet.Mannen i mitten sitter en face, han ser på den andra spelaren, som skall välja vad han skall slå.Båda männen har mössa på huvudet och skägg.I kajutan finns diverse föremål, bl.a. hink, yxa, kaffepanna, stäva och rågbröd hänger från taket. (1887)
5. "Yö Tammisaaren saaristossa".Natt i Ekenäs skärgård.En sjövy nattetid.Den vänstra bildhalvan intas av land, den högra av hav.Till vänster finns ett hus med sadeltak, gaveln mot betraktaren.Det lyser i två fönster, den ena skorstenen ryker.Bredvid huset ytterst t.v. finns ett lövträd.På stranden finns en bod, framför denna finns en liten båtvik och en roddbåt dragen uppå stranden.Bredvid boden på havsidan finns ett stort segelskepp med fören mot betraktaren, den har två master med segel.Tre människor sitter i en roddbåt på väg från skeppet till stranden.Skeppet är fastbundet på en trästolpe som sticker upp ur vattnet i förgrunden.I bakgrunden t.h. skymtar ett annat skepp och en strand. (1886)
6. "Turun kaupunki".Ett landskap med staden Åbo i bakgrunden.I förgrunden finns en backe nära havsstranden (i Hirvensalo) med tre personer.Två av dessa sitter på knä och plockar bär ur en buske, som växer bredvid en stor sten.De har korgar och burkar att plocka i.Ett barn står t. v. och lutar mot en käpp.Han bär en korg under armen.Han ser mot havet.Ytterst till höger finns några granar och en hög tall.I mellanplanet finns Åbo slott och båtar.Ytterst t.h. finns en ångare och vid å mynningen finns segelbåtar i olika storlekar.Staden delas mitt itu av Aura å, vars mynning är ungefär i mitten på bilden.I bakgrunden kan identifieras Kakola fängelse, Åbo domkyrka, en väderkvarn och observatoriet. (1886)
7. "Helsinki".Helsingfors.Staden omfamnar en vik.Vattnet i viken är lugnt, där finns fartyg av olika slag bl.a. stora segelskepp och ångfartyg.I förgrunden finns en tegelbyggnad med rykande skorstenar och flera trähus.I mittplanet syns själva stadscentret med vita stenhus, Storkyrkan och Uspenskijkatedralen.Till höger om katedralen finns låga träbyggnader.Övre hälf ten av bilden består av blå himmel och moln. (1886)
8. "Juustilan sulut" (Slussarna i Juustila).Slussportarna finns ytterst t.h.I förgrunden en bågformad kanalvall.Ett par går mot slussen.En flicka som står vänd mot paret lyfter upp små korgar för att tigga eller sälja någonting.Längre bort håller två män på att veva upp porten.Bakom porten syns två master och skorstenen av en båt, det står fem människor ombord, en man håller på att kliva opp på däcket, en man och en kvinna står vid båtens sida.En bit längre bort skymtar den andra slussen.En man står bakom räcket och ser mot skeppet.T.v. finns en stuga med ett fönster och dörren på glänt.I bakgrunden finns skog. (1888)
9. "SOMERSET HOUSE" En stadsvy.Högra bildhalvan upptas av en å.Nere till höger en hjulångare med passagerare ombord på väg ut ur bilden.Även några roddbåtar och en hög pelarkonstruktion eller flotte av något slag.Längre bort vänder sig ån t.h.En bro med nio valv över ån.På stranden längst bort en stad och kupolen av en stor byggnad.I vänstra bildhalvan ser vi en stenhuslängd.Husena står på socklar av murade stenar som reser sig direkt ur vattnet.Det är trevånings palats tätt intill varandra.
10. Två bilder på varandra."THE CORN EXCHANCE.Mark Lane."En stadsvy.I förgrunden en gata med människor.Mitt på gatan en hästdroska på väg t.v. andra sidan gatan palats Corn Exchange, namnet står på husgaveln.Längst uppe på fasaden en staty med åtminstone ett lejon och en häst.Fasaden pryds av fem klassiska pelare.Byggnader på båda sidor.Ljuset från vänster uppe."THE CUSTOM HOUSE."Marinvy från en stad.Bilden domineras av en palatsfasad i mitten.Tre höga torn bakom palatset och ett t.v. om palatset.I förgrunden över hela bildfältet en å eller en sjö.T.v. en ångbåt och tre segelbåtar m. fören mot höger.T.h. ett segelskepp med två master på väg högerut.I mitten en roddbåt.

[Följande]