[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='fors' gav 8 träffar


1. Fabrikskomplex vid en fors.Över forsen leder en lång bro med flera människor.
2. Fabrikskomplex vid en fors.
3. "Imatra".Forsen i Imatra.Avbildad från forsens västra strand uppåt.Vattnet svallar starkt, klipporna i flodbädden syns inte.På högra (östra) sidan av forsen växer det granar och björkar, själva strandklipporna är kala.På vänster sida alldeles i förgrunden stora stenblock med lite växlighet emellan.Lite längre bort en paraply-liknande paviljong och en grupp på tio människor som står kring paviljongen och beundrar forsen.Två män står under paviljongtaket.Två av figurerna är barn, två kvinnor. (1886)
4. "Imatra (Niska)" Ett landskap med forsen Vuoksenniska.Bilden är kraftigt diagonalt komponerad så att den vänstra åstranden intar hälften av bildytan från vänstra övre hörnet till högra nedre hörnet.På stranden en människogrupp.En familj på tre medlemmar står med ryggen vänd och ser på forsen.Resten av människorna vistas kring stigen som följer åstranden.Ett par sitter på en bänk vid stigen och diskuterar med en stående flicka.Fyra personer är qrupperade kring en stor sten längre bort på stigen som foljer åstranden.Ytterligare tre personer går på stigen längre borta.I förgrunden gräs och stenblock.I bakgrunden stora björkar.Motsatta stranden är öde med tät lövskog. (1887)
5. "Varkauden tehtaalla".På Varkaus fabrik.Vinterlandskap med en fors och flera större stockbyggnader.I förgrunden forsen flytande från höger till vänster.I forsen finns snöbetäckta stenar.I mittplanet vid flodtranden finns sex byggnader i olika storlekar med sadeltak, på taken ligger det snö.De två största byggnaderna med smårutiga fönster har rykande skorstenar.På stranden finns stora snötäckta stenar, t.v. finns flere träd.I bakgrunden finns tät skog som sträcker sig över hela bildytan.Bildens övre hälft består av himmel och moln. (1888)
6. "Lohi-pato Vuoksessa".Laxdamm i Vuoksen.Bild av ån Vuoksen vid någon av dess forsar.Vattnet stormar, klipporna är synliga.I förgrunden en laxdamm som gjorts av stockar, som är stötta mot klippor i ena ändan och mot stranden i andra ändan.En barfota man står på stockarna i färd med att genom den öppna luckan på dammen fånga fiskarna.Han använder en båtshake.En pojke sitter på knä och tittar i "fiskebassängen".Närmast stranden står två kvinnor i karelska folkdräkter hållande varandra i handen.På stranden längst till vänster en korg med en stor lax i.I bakgrunden tät skog. (1888)
7. "S.Christophorus."Kristoforos bärande på ett barn över en liten fors. (1821-1883 [kopparstick])
8. "Nissafors i Småland"