[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='hav' gav 11 träffar


1. "Yö Tammisaaren saaristossa".Natt i Ekenäs skärgård.En sjövy nattetid.Den vänstra bildhalvan intas av land, den högra av hav.Till vänster finns ett hus med sadeltak, gaveln mot betraktaren.Det lyser i två fönster, den ena skorstenen ryker.Bredvid huset ytterst t.v. finns ett lövträd.På stranden finns en bod, framför denna finns en liten båtvik och en roddbåt dragen uppå stranden.Bredvid boden på havsidan finns ett stort segelskepp med fören mot betraktaren, den har två master med segel.Tre människor sitter i en roddbåt på väg från skeppet till stranden.Skeppet är fastbundet på en trästolpe som sticker upp ur vattnet i förgrunden.I bakgrunden t.h. skymtar ett annat skepp och en strand. (1886)
2. "Wiipurin kaupunki".Ett landskap med staden Viborg i bakgrunden.I förgrunden ett slätt landskap; en väg går från bildens mitt till v. kanten, en smal stig går över hela bildytan, det står en flicka och en pojke på stigen och vallar en betande ko.Ytterst t.h. finns ett trähus med sadeltak.Till v. finns flere trähus.Själva staden finns i bildens mittplan och bakgrund.Över vattnet sträcker sig en järnväg, på den går ett tåg mot vänster.Staden i bakgrunden är vitt utbredd med flere kyrktorn, hus och Viborgs slott t.h.På den övre hälften av bilden finns himmel och moln. (1887)
3. "Helsinki".Helsingfors.Staden omfamnar en vik.Vattnet i viken är lugnt, där finns fartyg av olika slag bl.a. stora segelskepp och ångfartyg.I förgrunden finns en tegelbyggnad med rykande skorstenar och flera trähus.I mittplanet syns själva stadscentret med vita stenhus, Storkyrkan och Uspenskijkatedralen.Till höger om katedralen finns låga träbyggnader.Övre hälf ten av bilden består av blå himmel och moln. (1886)
4. "Luleå" "C.S.Hallbeck del.-J.Hellensen lith.D.F.Bonniers Förlag.Em.Baerentzrn & Co lith.Inst."
5. Motiv: Ett stenhus vid havet
6. Motiv: Ett landskap med hav, strand, en fästning och segelbåtar.
7. Motiv: Ett landskap med hav, byggnader, segelbåtar och en väderkvarn (9 november 1815)
8. Motiv: Två män Tryckt text under bildytan: Marten" Senare tillägg med blyerts (?)(otydlig handstil)
9. Motiv: Vy över strandgat.Se information på inv.no. 476.
10. Motiv: en strandvy Se information på inv. no. 476. (07)

[Följande]