[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='kyrka' gav 32 träffar


1. Kyrka i Tammerville i Normandie. (1847-1914)
2. Historiska scener.Fyra olika stenavtryck på ett papper. 1.En sovande soldat. 2.I mitten en biskop med en skara människor omkring [Korståget till Finland?] 3.I mitten en man [Gustav II Vasa?] på knä hållande i en vit häst.Två soldater på båda sidor om honom.Bakom dessa en mängd soldater. 4.En ung kvinna avtäcker en målning foreställande en yngling. (1831-1899)
3. Trähusmiljö.En gata med enkla trähus på båda sidor.Troligen från Skatudden.Storkyrkan skymtar i gatändan.
4. Vy från Skatudden mot Södra hamnen och Uspenskijkatedralen.Anspråkslösa trähus med grästak i förgrunden.I bakgrunden till vänster syns stadsviken och stenhusen från Kaisaniemi.
5. Stenkyrka.Framför kyrkan finns en låg stenmur med en port i mitten.
6. "Tammisaaren kaupunki" Staden Ekenäs sedd från sjön.Det vita kyrktornet dominerar.Det omges med grupper av låga trähus och växtlighet.I förgrunden havet med flera båtar: två större och fyra mindre segelbåtar samt därtill två roddbåtar. (1887)
7. "Lovisan kaupunki" Lovisa stad med omgivning.Bildplanet domineras av kyrkan.Den står högst oppe på en backe.Bebyggelsen är centrerad kring kyrkan.Till vänster om kyrkan finns en gata med större vita stenhus.Andra byggnader däromkring är litet mindre, enklare trähus i grå ton.Horisontlinjen bryts även av fyra väderkvarnar.I förgrunden finns en liten å eller damm med roddbåtar på stranden. (1888)
8. "Porvoon kaupunki".Borgå stad avbildat från andra sidan av ån.I förgrunden växtlighet i detalj skildrat , vass och olika blommor och buskar.Vassen dominerar den högra sidan av förgrunden och buskarna den vänstra sidan.Mellan staden och stranden i förgrunden finns det ett märkligt näs med låg växlighet där det står två män.I ån en båt med två människor.Själva staden på bortre stranden grupperar sig kring stavkyrkogaveln i mitten som återspeglas vid vattenytan.Övrig bebyggelse är lågt.Längst framme några strandbodar.Himmlen år blå, vita moln. (1886)
9. "Tampereen kaupunki" Tammerfors stad med omgivning.I förgrunden låga kala klippor med gräs emellan.Staden börjar bakom ett plankstaket.Bakom staketet låga enkla träbyggnader och en bro med två tunnvalv.Till höger stora fabriksbyggnader med två höga skorstenar.Ungefär i mitten sticker ett kyrkotorn fram mellan trädtopparna.I bakgrunden syns en insjö med en liten ångbåt och ett obebyggt stiliserat landskap.Horisonten är låg och enhetlig. (1887)
10. "Naantalin kaupunki".Havskusten och staden Nådendal.I förgrunden en liten landsväg som leder till Nådendal.Ganska litet växtlighet.Litet gräs mellan stenar och kala, flata klippor och några små granar.På vägen står ett par som ser på staden.Mannen lyfter handen och pekar mot stan.Längre bort mot stan ytterligare tre personer som står och ser på det kommande paret.Staden är liten och oansenlig, några gator med trähus.Kyrkan står till höger på stranden.På stranden står fyra väderkvarnar.På havet syns seglen av fyra skepp.Små Holmar. (1887)

[Följande]