[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='landskap' gav 139 träffar


1. Sjölandskap med några byggnader vid stranden. (1883)
2. Träsk i ödemarken. (1840-1905)
3. Ödemarkslandskap. (1840-1905)
4. En äng eller ett åkerlandskap.Sju smala lövträd utan löv i förgrunden.En liten å eller ett dike delar landskapet diagonalt.I fonden litet buskage.
5. En strandäng bakom gärdesgården.
6. Sjölandskap med fem segelbåtar.I förgrunden finns en liten udde.Uppe på kullen syns två byggnadskomplex.
7. Trähusmiljö.En gata med enkla trähus på båda sidor.Troligen från Skatudden.Storkyrkan skymtar i gatändan.
8. Trähusmiljö.En gård med hushållsbyggnader.
9. Trähusmiljö.Flera byggnade längs en gata.
10. Vy från Skatudden mot Södra hamnen och Uspenskijkatedralen.Anspråkslösa trähus med grästak i förgrunden.I bakgrunden till vänster syns stadsviken och stenhusen från Kaisaniemi.

[Följande]