[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='militär' gav 14 träffar


1. Historiska scener.Fyra olika stenavtryck på ett papper. 1.En sovande soldat. 2.I mitten en biskop med en skara människor omkring [Korståget till Finland?] 3.I mitten en man [Gustav II Vasa?] på knä hållande i en vit häst.Två soldater på båda sidor om honom.Bakom dessa en mängd soldater. 4.En ung kvinna avtäcker en målning foreställande en yngling. (1831-1899)
2. Två antydande skisser.I bilden nertill finns fyra människofigurer och två hästar.Bilden ovanför avbildar en sittande figur, kanske en kvinna.Bilderna är tecknade på baksidan av en reklam.
3. Två soldater omfamnar varandra. (1818)
4. Soldat som spelar på en liten blockflöjt. (1789-1863)
5. "Le Braconnier" En soldat tar fast en tjuvskytt. (1789-1863)
6. "LE REPAS DES GARDES DU CORPS A VERSAILLES" Livgardets middag i Versailles. (1804-1860)
7. "IVANHOE.Rebecca, á cheval devant un des esclaves Sarrasins de Bois-Gilbert, etait au milieu du groupe" Rebeccas frigörelse från sarrasinernas slaveri. ??? (1794-1880)
8. En soldat i profil sittande på en sten.Till vänster om soldaten skymtar en annan man. (1615-1673)
9. En man i halvprofil lutande sig mot en sten.Räcker upp handen, huvudet i profil.I bakgrunden skymtar en soldat med nedböjt huvud. (1615-1673)
10. En stående soldat med ryggen till. (1615-1673)

[Följande]