[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='sjö' gav 9 träffar


1. Sjölandskap med några byggnader vid stranden. (1883)
2. En strandäng bakom gärdesgården.
3. Sjölandskap med fem segelbåtar.I förgrunden finns en liten udde.Uppe på kullen syns två byggnadskomplex.
4. "Tammisaaren kaupunki" Staden Ekenäs sedd från sjön.Det vita kyrktornet dominerar.Det omges med grupper av låga trähus och växtlighet.I förgrunden havet med flera båtar: två större och fyra mindre segelbåtar samt därtill två roddbåtar. (1887)
5. "Laatokalla".Ett landskap med en klippig backe och en flock på sju får i förgrunden.I bakgrunden skog och längst borta i mitten den glittrande ytan av sjön Ladoga.Två pojkar (herdar) står på branten av backen och beundrar landskapet med skogen och sjön. (1887)
6. "Maisema Savossa" Ett landskap i Savolax.En gosse som vallar kor.Två av dem står ännu på landsvägen resten har vikit av.Landskapet är varierande: skog och klippor.Till vänster om vägen nedanför klipporna en liten insjö.En liten by med vita byggnader skymtar på bakre sjöstranden. (1886)
7. "Silakan pyynti Uudella maalla".Strömmingsfiske i Nyland.Bilden domineras av en roddbåt i förgrunden på den vänstra bildhalvan.En kvinna med duk sitter vid årorna och en pojke sitter i fören.I aktern står en man och drar upp nät.Han blir hjälpt av två pojkar varav den ena stående och den andra sittande.Längst till höger en strand där det ligger två roddbåtar och två stående män samt en sittande man är vid båtarna.Länst borta bakom roddbåten är ett segelskepp med två master.Några låga klippor.Motsatta stranden öde och skogig. (1887)
8. "Maantie Tampereella" (landsväg i Tammerfors).En slingrande landsväg i ett insjölandskap.På vägen ser man bakifrån en tvåhjulig kärra med två människor i.På högra sidan av vägen finns skog med främst tallar och granar.Bredvid vägen finns två travar med stockar.Mellan travarna finns stora stenar.Vid vägkanten finns ett litet dike.På vänstra sidan av vägen finns ett litet dike, en tall, några klippor och bakom dessa ytterligare en tall.I bakgrunden finns en öppen grind, sjö och ett kulligt landskap.Sjön och himlen blåfärgade. (1886)
9. "Svanen" En naken kvinna står på en låg, flat klippa.Händerna är ännu i badrocksärmarna (?).Klädesplagget är vitt och fladdrar framför henne.Hon avspeglas i vattnet mellan klipporna i förgrunden.Kroppen litet vänd till vänster.Armarna böjda bakåt.Benen bredvid varandra.Håret uppsatt.Ljuset faller från vänster.I bakgrunden hav och motstranden.Himlen ljus. (1915)