[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='skog' gav 18 träffar


1. Träsk i ödemarken. (1840-1905)
2. Ödemarkslandskap. (1840-1905)
3. "Imatra (Niska)" Ett landskap med forsen Vuoksenniska.Bilden är kraftigt diagonalt komponerad så att den vänstra åstranden intar hälften av bildytan från vänstra övre hörnet till högra nedre hörnet.På stranden en människogrupp.En familj på tre medlemmar står med ryggen vänd och ser på forsen.Resten av människorna vistas kring stigen som följer åstranden.Ett par sitter på en bänk vid stigen och diskuterar med en stående flicka.Fyra personer är qrupperade kring en stor sten längre bort på stigen som foljer åstranden.Ytterligare tre personer går på stigen längre borta.I förgrunden gräs och stenblock.I bakgrunden stora björkar.Motsatta stranden är öde med tät lövskog. (1887)
4. "Laatokalla".Ett landskap med en klippig backe och en flock på sju får i förgrunden.I bakgrunden skog och längst borta i mitten den glittrande ytan av sjön Ladoga.Två pojkar (herdar) står på branten av backen och beundrar landskapet med skogen och sjön. (1887)
5. "Maisema Savossa" Ett landskap i Savolax.En gosse som vallar kor.Två av dem står ännu på landsvägen resten har vikit av.Landskapet är varierande: skog och klippor.Till vänster om vägen nedanför klipporna en liten insjö.En liten by med vita byggnader skymtar på bakre sjöstranden. (1886)
6. "Maantie Tampereella" (landsväg i Tammerfors).En slingrande landsväg i ett insjölandskap.På vägen ser man bakifrån en tvåhjulig kärra med två människor i.På högra sidan av vägen finns skog med främst tallar och granar.Bredvid vägen finns två travar med stockar.Mellan travarna finns stora stenar.Vid vägkanten finns ett litet dike.På vänstra sidan av vägen finns ett litet dike, en tall, några klippor och bakom dessa ytterligare en tall.I bakgrunden finns en öppen grind, sjö och ett kulligt landskap.Sjön och himlen blåfärgade. (1886)
7. "Varkauden tehtaalla".På Varkaus fabrik.Vinterlandskap med en fors och flera större stockbyggnader.I förgrunden forsen flytande från höger till vänster.I forsen finns snöbetäckta stenar.I mittplanet vid flodtranden finns sex byggnader i olika storlekar med sadeltak, på taken ligger det snö.De två största byggnaderna med smårutiga fönster har rykande skorstenar.På stranden finns stora snötäckta stenar, t.v. finns flere träd.I bakgrunden finns tät skog som sträcker sig över hela bildytan.Bildens övre hälft består av himmel och moln. (1888)
8. "Talvimaisema Hämeessä".Vinterlandskap i Tavastland.Vinterlandskap i en skog.I förgrunden finns en häst och en man som lastar brännved i en släde.Skogen består av barr- och lövträd, stenarna på marken är övertäckta med snö. (1887)
9. "Kuopion kaupunki".Kuopio med omgivning.I förgrunden finns en strand.På stranden finns det vass och ytterst t.h. ett lövträd.Vattnet är lugnt, det återspeglar ljuset och byggnaderna.Bakom sjön i bildens mellanplan finns kyrkan och en större byggnad framför kyrkan.Kyrkans torn ligger till höger.På båda sidorna skymtar staden bland växtligheten.I bakgrunden syns ett skogbevuxet berg.På den klara himlen finns några enstaka moln. (1888)
10. "Lohi-pato Vuoksessa".Laxdamm i Vuoksen.Bild av ån Vuoksen vid någon av dess forsar.Vattnet stormar, klipporna är synliga.I förgrunden en laxdamm som gjorts av stockar, som är stötta mot klippor i ena ändan och mot stranden i andra ändan.En barfota man står på stockarna i färd med att genom den öppna luckan på dammen fånga fiskarna.Han använder en båtshake.En pojke sitter på knä och tittar i "fiskebassängen".Närmast stranden står två kvinnor i karelska folkdräkter hållande varandra i handen.På stranden längst till vänster en korg med en stor lax i.I bakgrunden tät skog. (1888)

[Följande]