[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='slott' gav 11 träffar


1. "Hämeenlinna" Staden Tavastehus med omgivning.I förgrunden lägger två män ut nät från en roddbåt.I mittplanet finns ett näs med två större ljusa byggnader, skorstenarna ryker.Träd och buskar här och där.Längre fram till höger Tavastehus slott och kyrktornet.Bland växtligheten skymtar flera hus.Till vänster ett kulligt landskap och vatten med en stockflotte.Bildens övre hälft utgörs av blå himmel och moln. (1887)
2. "Savonlinnan kaupunki".Vinterlandskap med en isbetäckt sjö och staden Nyslott med slottet St.Olofsborg.I förgrunden finns ytterst t.v. snötäckta klippor och en buske.På en klippa sitter en man med ryggen mot betraktaren, framför honom står en annan man med ansiktet mot betraktaren.Litet t.v. står en annan man.I mitten finns en stor sten.I mellanplanet finns här och där på isen människor som åker skridsko eller går på isen.T.v. finns en sjöstrand med flere hus, på taken finns snö.Två segelbåtar har frusit fast i isen.I bakgrunden finns slottet, med två synliga torn.Framför slottet och på dess h. sida finns hus.T.v. om slottet finns ett kulligt landskap.Bildens övre hälft utgörs av himmel som är blåfärgad. (1887)
3. "Turun kaupunki".Ett landskap med staden Åbo i bakgrunden.I förgrunden finns en backe nära havsstranden (i Hirvensalo) med tre personer.Två av dessa sitter på knä och plockar bär ur en buske, som växer bredvid en stor sten.De har korgar och burkar att plocka i.Ett barn står t. v. och lutar mot en käpp.Han bär en korg under armen.Han ser mot havet.Ytterst till höger finns några granar och en hög tall.I mellanplanet finns Åbo slott och båtar.Ytterst t.h. finns en ångare och vid å mynningen finns segelbåtar i olika storlekar.Staden delas mitt itu av Aura å, vars mynning är ungefär i mitten på bilden.I bakgrunden kan identifieras Kakola fängelse, Åbo domkyrka, en väderkvarn och observatoriet. (1886)
4. "Wiipurin kaupunki".Ett landskap med staden Viborg i bakgrunden.I förgrunden ett slätt landskap; en väg går från bildens mitt till v. kanten, en smal stig går över hela bildytan, det står en flicka och en pojke på stigen och vallar en betande ko.Ytterst t.h. finns ett trähus med sadeltak.Till v. finns flere trähus.Själva staden finns i bildens mittplan och bakgrund.Över vattnet sträcker sig en järnväg, på den går ett tåg mot vänster.Staden i bakgrunden är vitt utbredd med flere kyrktorn, hus och Viborgs slott t.h.På den övre hälften av bilden finns himmel och moln. (1887)
5. "Slottsbranden" Ett trapphus där människor flyr undan röket som täcker nästan hela övre bildhalvan.Alldeles förgrunden en flicka med en hund i famnen och en annan hund t.v. på golvet.I trappan stöds en gammal dam av en kvinna t.v. och en soldar t.h.Bakom dessa bär två män ut en kista. på avsatsen två kvinnor ser upp på en grupp av sex män som bär ut den sjunde som har ett kors på skjortan.Ytterst till vänster en del av klänningen på en kvinna som går ut.Trappräcket prytts av ett lejon med det svenska vapnét.Årtal 1562 i räcket t.h. (1826-1866)
6. " Wik i Upland"
7. "Sofiero i Skåne"
8. "Torup i Skåne"
9. "Svaneholm från nordost" "F.Richardt del C.W.Tegner & Kittendorffs lith.Inst."
10. "Slottet och Strömparterren" Text ovanför bilden: "Stockholm" "No9" Text under bulden: "Tr. hos S & C"

[Följande]