[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='text' gav 34 träffar


1. "In Memoriam Aleksis Kivi".Teckning till Aleksis Kivis minne.Ett träd på en åker.En kraftig vind böjer trädet. (1873-1917)
2. "Finska utställningen [ordet översuddat] Mention honorable.Nere t.h.: Skizz till hedersdiplom för finska konstutställningen 1885."På bilden finns två nakna pojkar och en kvinna klädd i en toga. (1885)
3. Pärmsidan av serien: Minnen från Skatudden eller det Helsingfors som går.Pennteckningar af Rud.Vald.Åkerblom År 1873.Bokstäverna M och S stora stiliserade anfanger.Under M:t ett sirligt ornament som föreställer en stiliserad växt med sina löv.Bredvid bokstaven M gaveln av ett trähus. (1873)
4. "Suomi.Kuvia Suomen maasta ja kansasta."Ett häfte med textsidorna 49-56.På häftet finns fasttejpat denna bild som pärmblad.[Bilderna 1997/1:46-75 kunde kanske höra ihop med detta häfte.]Pärmbilden är delad i tre bildfält.Längst t.v. en mörkhårig kvinnofigur iklädd en rikt draperad långklänning. hållande en penna i sin högra och ett papper i sin vänstra hand.Det högra bildfältet består av rubriken Suomi kuvia Suomen maasta ja kansasta, bild av Väinämöinen sjungande.Till vänster en del av Helsingfors storkyrka och på högra sidan ett slott (Viborg?)
5. Troligen titel- eller pärmblad av en serie på 14 blad.En textsida, överst: inscriptio in media facie principali Atrii Apolloinis.Minervae ac Mufarum in Mufeo Regio Svecico.Under denna text en skyltram (7,5 x 10,7 cm), som skall föreställa vit marmor med text som slutar med årtalet MDCCXCIV. (1794)
6. Förteckning över konstverken i en samling.De i förteckningen nämnda konstverken är bilderna nr 1997/1:100-109 i Artpic.Ovanför förteckningen följande text: Förteckning på denne, näst den Vatikanske, ende fullständige antique samling af Apollo, Minerva och de nio Muser i statuer af marmor, med et val af flere Grekiske och Romerske bildhuggare - arbeten uti Kongl.Maj:s Museum, tecknade af Piroli i Rom och Heland i Stockholm samt i koppar stuckne af dem och flere gode mästare i Rom.Titelblad.[jfr.Artpic 1997/1:96] Inscription i hvit marmor, som överlämnar Musei höge Stiftares namn til en tacksam efterverld.Statuer:... (1794)
7. Förteckning över konstverken i en samling.[Nummer 5 eller 6 i denna förteckning troligen bild nr 1997/1:99 i Artpic.]Basreliefs &c 1.Apollons dyrkan av muserna 2.Venus 3.Caesars skyddsängel 4.Domarsäte 5.Candelaber 6.En annan dylik
8. Pärmbilden på en serie.En man håller en tavla med texten: SALVATORIS ROSA VARIA ET CONCINNA DELINEAMENTA.I bakgrunden en annan person med uttrycksfull min. (1615-1673)
9. Asiatisk skrift samt en person som sveper, tvättar eller skrapar sig på ryggen.
10. Asiatisk skrift samt en fyllig gående man klädd i någonsorts kåpa.

[Följande]