[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='träd' gav 46 träffar


1. "In Memoriam Aleksis Kivi".Teckning till Aleksis Kivis minne.Ett träd på en åker.En kraftig vind böjer trädet. (1873-1917)
2. En äng eller ett åkerlandskap.Sju smala lövträd utan löv i förgrunden.En liten å eller ett dike delar landskapet diagonalt.I fonden litet buskage.
3. Två bilder på varandra."RICHMOND BRIDGE".Ålandskap.Längst fram på stranden människor på utflykt.Ån flyter över bildfältet.En ångbåt och två mindre båtar på ån.Längre borta en bro med sex valv.På motsatta stranden t.v. om bron lövträd och en by.Bakom bron ett lågt växtbetäckt berg med några enstaka byggnader."HAMPTON COURT".I förgrunden en stor gräsmatta m. människor i små grupper gående på.T.h. två stora lövträd.Längre bårt t.v. bakom ett staket ett stort träd en palats med flat tak i tre våningar.
4. Två bilder på varandra."THE CORN EXCHANCE.Mark Lane."En stadsvy.I förgrunden en gata med människor.Mitt på gatan en hästdroska på väg t.v. andra sidan gatan palats Corn Exchange, namnet står på husgaveln.Längst uppe på fasaden en staty med åtminstone ett lejon och en häst.Fasaden pryds av fem klassiska pelare.Byggnader på båda sidor.Ljuset från vänster uppe."THE CUSTOM HOUSE."Marinvy från en stad.Bilden domineras av en palatsfasad i mitten.Tre höga torn bakom palatset och ett t.v. om palatset.I förgrunden över hela bildfältet en å eller en sjö.T.v. en ångbåt och tre segelbåtar m. fören mot höger.T.h. ett segelskepp med två master på väg högerut.I mitten en roddbåt.
5. En sittande ung man klädd i en tygdrapering som täcker enbart könet.Omfamnar ett träd. (1615-1673)
6. "BETLEHEM"
7. Nattlandskap.Månen eller solen i horisonten.
8. "The White Tower.From S.E." (1888)
9. "Beanchamp Tower" (1889)
10. "View from the River Thames" Text n.v.h. på plåten " Cathy & Dobson, London Text på bladet " 1-10 R.F.V.Willebrand 27.7.1938

[Följande]