[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='vattendrag' gav 33 träffar


1. Sjölandskap med några byggnader vid stranden. (1883)
2. Träsk i ödemarken. (1840-1905)
3. En strandäng bakom gärdesgården.
4. Sjölandskap med fem segelbåtar.I förgrunden finns en liten udde.Uppe på kullen syns två byggnadskomplex.
5. Vy över ett större fabrikskomplex med omgivning.Industriområdet angränsande till en större farled med flera fartyg i förgrunden.
6. Fabrikskomplex vid en fors.Över forsen leder en lång bro med flera människor.
7. Fabrikskomplex vid en fors.
8. "Porvoon kaupunki".Borgå stad avbildat från andra sidan av ån.I förgrunden växtlighet i detalj skildrat , vass och olika blommor och buskar.Vassen dominerar den högra sidan av förgrunden och buskarna den vänstra sidan.Mellan staden och stranden i förgrunden finns det ett märkligt näs med låg växlighet där det står två män.I ån en båt med två människor.Själva staden på bortre stranden grupperar sig kring stavkyrkogaveln i mitten som återspeglas vid vattenytan.Övrig bebyggelse är lågt.Längst framme några strandbodar.Himmlen år blå, vita moln. (1886)
9. "Tampereen kaupunki" Tammerfors stad med omgivning.I förgrunden låga kala klippor med gräs emellan.Staden börjar bakom ett plankstaket.Bakom staketet låga enkla träbyggnader och en bro med två tunnvalv.Till höger stora fabriksbyggnader med två höga skorstenar.Ungefär i mitten sticker ett kyrkotorn fram mellan trädtopparna.I bakgrunden syns en insjö med en liten ångbåt och ett obebyggt stiliserat landskap.Horisonten är låg och enhetlig. (1887)
10. "Imatra".Forsen i Imatra.Avbildad från forsens västra strand uppåt.Vattnet svallar starkt, klipporna i flodbädden syns inte.På högra (östra) sidan av forsen växer det granar och björkar, själva strandklipporna är kala.På vänster sida alldeles i förgrunden stora stenblock med lite växlighet emellan.Lite längre bort en paraply-liknande paviljong och en grupp på tio människor som står kring paviljongen och beundrar forsen.Två män står under paviljongtaket.Två av figurerna är barn, två kvinnor. (1886)

[Följande]