[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen originator='Anonym' gav 118 träffar


1. En strandäng bakom gärdesgården.
2. Sjölandskap med fem segelbåtar.I förgrunden finns en liten udde.Uppe på kullen syns två byggnadskomplex.
3. Ett vapen eller kanske ett epitafium.Vapnet är blankt.Nere till höger står skrivet med blyerts A. o.B.Edelfelts Sterbhus [?] 17.1.35
4. "Finska utställningen [ordet översuddat] Mention honorable.Nere t.h.: Skizz till hedersdiplom för finska konstutställningen 1885."På bilden finns två nakna pojkar och en kvinna klädd i en toga. (1885)
5. Två antydande skisser.I bilden nertill finns fyra människofigurer och två hästar.Bilden ovanför avbildar en sittande figur, kanske en kvinna.Bilderna är tecknade på baksidan av en reklam.
6. Fyra rosenkvistar av olika storlekar.Största delen av rosorna i knoppstadiet, några utslagna.Teckningen delvis skissartad.
7. Pärmsidan av serien: Minnen från Skatudden eller det Helsingfors som går.Pennteckningar af Rud.Vald.Åkerblom År 1873.Bokstäverna M och S stora stiliserade anfanger.Under M:t ett sirligt ornament som föreställer en stiliserad växt med sina löv.Bredvid bokstaven M gaveln av ett trähus. (1873)
8. Trähusmiljö.En gata med enkla trähus på båda sidor.Troligen från Skatudden.Storkyrkan skymtar i gatändan.
9. Trähusmiljö.En gård med hushållsbyggnader.
10. Trähusmiljö.Flera byggnade längs en gata.

[Följande]