[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen originator=('Munsterhjelm, Hjalmar') gav 9 träffar


1. Träsk i ödemarken. (1840-1905)
2. Ödemarkslandskap. (1840-1905)
3. "Hämeenlinna" Staden Tavastehus med omgivning.I förgrunden lägger två män ut nät från en roddbåt.I mittplanet finns ett näs med två större ljusa byggnader, skorstenarna ryker.Träd och buskar här och där.Längre fram till höger Tavastehus slott och kyrktornet.Bland växtligheten skymtar flera hus.Till vänster ett kulligt landskap och vatten med en stockflotte.Bildens övre hälft utgörs av blå himmel och moln. (1887)
4. "Maantie Tampereella" (landsväg i Tammerfors).En slingrande landsväg i ett insjölandskap.På vägen ser man bakifrån en tvåhjulig kärra med två människor i.På högra sidan av vägen finns skog med främst tallar och granar.Bredvid vägen finns två travar med stockar.Mellan travarna finns stora stenar.Vid vägkanten finns ett litet dike.På vänstra sidan av vägen finns ett litet dike, en tall, några klippor och bakom dessa ytterligare en tall.I bakgrunden finns en öppen grind, sjö och ett kulligt landskap.Sjön och himlen blåfärgade. (1886)
5. "Varkauden tehtaalla".På Varkaus fabrik.Vinterlandskap med en fors och flera större stockbyggnader.I förgrunden forsen flytande från höger till vänster.I forsen finns snöbetäckta stenar.I mittplanet vid flodtranden finns sex byggnader i olika storlekar med sadeltak, på taken ligger det snö.De två största byggnaderna med smårutiga fönster har rykande skorstenar.På stranden finns stora snötäckta stenar, t.v. finns flere träd.I bakgrunden finns tät skog som sträcker sig över hela bildytan.Bildens övre hälft består av himmel och moln. (1888)
6. "Yö Tammisaaren saaristossa".Natt i Ekenäs skärgård.En sjövy nattetid.Den vänstra bildhalvan intas av land, den högra av hav.Till vänster finns ett hus med sadeltak, gaveln mot betraktaren.Det lyser i två fönster, den ena skorstenen ryker.Bredvid huset ytterst t.v. finns ett lövträd.På stranden finns en bod, framför denna finns en liten båtvik och en roddbåt dragen uppå stranden.Bredvid boden på havsidan finns ett stort segelskepp med fören mot betraktaren, den har två master med segel.Tre människor sitter i en roddbåt på väg från skeppet till stranden.Skeppet är fastbundet på en trästolpe som sticker upp ur vattnet i förgrunden.I bakgrunden t.h. skymtar ett annat skepp och en strand. (1886)
7. "Savonlinnan kaupunki".Vinterlandskap med en isbetäckt sjö och staden Nyslott med slottet St.Olofsborg.I förgrunden finns ytterst t.v. snötäckta klippor och en buske.På en klippa sitter en man med ryggen mot betraktaren, framför honom står en annan man med ansiktet mot betraktaren.Litet t.v. står en annan man.I mitten finns en stor sten.I mellanplanet finns här och där på isen människor som åker skridsko eller går på isen.T.v. finns en sjöstrand med flere hus, på taken finns snö.Två segelbåtar har frusit fast i isen.I bakgrunden finns slottet, med två synliga torn.Framför slottet och på dess h. sida finns hus.T.v. om slottet finns ett kulligt landskap.Bildens övre hälft utgörs av himmel som är blåfärgad. (1887)
8. "Talvimaisema Hämeessä".Vinterlandskap i Tavastland.Vinterlandskap i en skog.I förgrunden finns en häst och en man som lastar brännved i en släde.Skogen består av barr- och lövträd, stenarna på marken är övertäckta med snö. (1887)
9. "Kuopion kaupunki".Kuopio med omgivning.I förgrunden finns en strand.På stranden finns det vass och ytterst t.h. ett lövträd.Vattnet är lugnt, det återspeglar ljuset och byggnaderna.Bakom sjön i bildens mellanplan finns kyrkan och en större byggnad framför kyrkan.Kyrkans torn ligger till höger.På båda sidorna skymtar staden bland växtligheten.I bakgrunden syns ett skogbevuxet berg.På den klara himlen finns några enstaka moln. (1888)