[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen originator=('Reinhold, Bernhard') gav 4 träffar


1. "Turun kaupunki".Ett landskap med staden Åbo i bakgrunden.I förgrunden finns en backe nära havsstranden (i Hirvensalo) med tre personer.Två av dessa sitter på knä och plockar bär ur en buske, som växer bredvid en stor sten.De har korgar och burkar att plocka i.Ett barn står t. v. och lutar mot en käpp.Han bär en korg under armen.Han ser mot havet.Ytterst till höger finns några granar och en hög tall.I mellanplanet finns Åbo slott och båtar.Ytterst t.h. finns en ångare och vid å mynningen finns segelbåtar i olika storlekar.Staden delas mitt itu av Aura å, vars mynning är ungefär i mitten på bilden.I bakgrunden kan identifieras Kakola fängelse, Åbo domkyrka, en väderkvarn och observatoriet. (1886)
2. "Wiipurin kaupunki".Ett landskap med staden Viborg i bakgrunden.I förgrunden ett slätt landskap; en väg går från bildens mitt till v. kanten, en smal stig går över hela bildytan, det står en flicka och en pojke på stigen och vallar en betande ko.Ytterst t.h. finns ett trähus med sadeltak.Till v. finns flere trähus.Själva staden finns i bildens mittplan och bakgrund.Över vattnet sträcker sig en järnväg, på den går ett tåg mot vänster.Staden i bakgrunden är vitt utbredd med flere kyrktorn, hus och Viborgs slott t.h.På den övre hälften av bilden finns himmel och moln. (1887)
3. "Helsinki".Helsingfors.Staden omfamnar en vik.Vattnet i viken är lugnt, där finns fartyg av olika slag bl.a. stora segelskepp och ångfartyg.I förgrunden finns en tegelbyggnad med rykande skorstenar och flera trähus.I mittplanet syns själva stadscentret med vita stenhus, Storkyrkan och Uspenskijkatedralen.Till höger om katedralen finns låga träbyggnader.Övre hälf ten av bilden består av blå himmel och moln. (1886)
4. "Juustilan sulut" (Slussarna i Juustila).Slussportarna finns ytterst t.h.I förgrunden en bågformad kanalvall.Ett par går mot slussen.En flicka som står vänd mot paret lyfter upp små korgar för att tigga eller sälja någonting.Längre bort håller två män på att veva upp porten.Bakom porten syns två master och skorstenen av en båt, det står fem människor ombord, en man håller på att kliva opp på däcket, en man och en kvinna står vid båtens sida.En bit längre bort skymtar den andra slussen.En man står bakom räcket och ser mot skeppet.T.v. finns en stuga med ett fönster och dörren på glänt.I bakgrunden finns skog. (1888)