[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen type=('Bild; grafik; linje-etsning') gav 67 träffar


1. "Missljud".Tre musicerande djävular samt fötterna av en man som ligger på marken. (1900)
2. En äng eller ett åkerlandskap.Sju smala lövträd utan löv i förgrunden.En liten å eller ett dike delar landskapet diagonalt.I fonden litet buskage.
3. "EN HOLLäNDSK KVARN" Ett landskap med en lugn å eller damm i förgrunden.Tät buskage på båda stränderna.Längst borta i mitten en väderkvarn.Himlen ljus med några lätta moln högst uppe.Väderkvarnen speglas i vattenytan, likaså buskarna.Mörkaste tonerna i speglingarna av buskarna. (1895)
4. "Château Gaillard" En nattlig vy på en å.Längst fram siluetter av fem män på stranden dragande en pråm i vattnet t.h.På motsatta stranden ett högt, brant berg med en fästning på toppen.I bakgrunden t.v. en stads silhuett och månen dels bakom bergen. (1804-1880)
5. "Château Gaillard" En nattlig vy på en å.Längst fram siluetter av fem män på stranden dragande en pråm i vattnet t.h.På motsatta stranden ett högt, brant berg med en fästning på toppen.I bakgrunden t.v. en stads silhuett och månen dels bakom bergen. (1804-1880)
6. En soldat i profil sittande på en sten.Till vänster om soldaten skymtar en annan man. (1615-1673)
7. Pärmbilden på en serie.En man håller en tavla med texten: SALVATORIS ROSA VARIA ET CONCINNA DELINEAMENTA.I bakgrunden en annan person med uttrycksfull min. (1615-1673)
8. En man i halvprofil lutande sig mot en sten.Räcker upp handen, huvudet i profil.I bakgrunden skymtar en soldat med nedböjt huvud. (1615-1673)
9. En man i halvprofil sittande på en sten.Räcker upp handen, huvudet i profil.I bakgrunden skymtar huvuden av ytterligare två män. (1615-1673)
10. En ung man som står i profil. (1615-1673)

[Följande]