[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Databasen Muisti]

Nr 1 / 1

Etnologiska institutionen
KR

Accessionsnummer: kr735
Dokumenttyp: Fotografi. Svartvitt.
Färg: Svart
Underlag: Papper
Format: Horisontal rektangel
Yttre mått: 22 cm x 30 cm (höjd x bredd)
Landskap: Östra Finska viken
By/Gata: Lavansaari
Land: Ryssland
Datering: 1932
Ämnesord: by, flygfoto,
Informant: Tolsa Viljo
Proveniensdatum: 1932
Anmärkning: Se även sagesmannakorrespondensen, Viljo Tolsa.

Tidigare Viborgs län, Lavansaari by.Flygfoto.Arvoisa Kansatieteen laitos.Lähetän Teille Lavansaaren kylästä vuonna 1932 otetun ilmavalokuvan. yritän parhaani mukaan selittää tästä kuvasta mikä mikin tarkoittaa.Ensinnäkin kylä oli jaettu kahtia nimen puolesta.Kuvassa keskellä oleva metsäisen alueen oikealla puolella on Pohjakylä ja vasemmalla puolella Lounatkylä.Tämän kuusikon (kuusikko on paikan nimi) keskellä näkyy semmoinen suurempi talo ulkorakennuksineen.Tämä on kansakoulu ja pappila.Tästä hiukan oikealle on kunnantalo.Tästä koulun rakennuksista vasemmalle yläviistoon on isompi rakennus aivan kuin pellon laidalla, on kalanjalostustehdas, jonka omisti Lavansaaren kala oy.Kuvan oikeassa laidassa oleva vaalea osa on hiekkaa, joka erottuu tummaa merta vasten.Tämän hiekan kapeimassa kohdassa oleva tumma viiru on kanava, jonka aikoinaan venäjän (Maltsikoffin) aikana rakennettiin.Kuvan keskellä on Lavansaaren satama, josta eroittuu laivoja, jotka ovat ankkurissa.Satamaan tultiin sisään laivoista vasemmalla olevasta suuremmasta aukosta.Kuvan vasemmasta reunasta, jossa kylä päättyy lähtee semmoinen kivikkoinen rivi.Tätä riviä sanottiin Lankoori. vuonna 1933-1938 välisenä aikana tälle riville rakennettiin tie ja rivin päähän laituri, jonne sitten matkustajalaiva S/S Suursaari sitten matkustajat toi.Tämän rivin jatkeeksi rakennettiin vielä aallonmurtaja suojaamaan satamaanpääsyä.Myöskin edellämainittuna vuonna ruopattiin sataman tuloväylää leveämmäksi.Kuvan vasemmasta reunasta pistää metsäinen niemi, jonka nimi on Eistoori.Tästä niemestä hiukan oikealle oleva karikko on Lehmäluoto.Kuvan oikealla yläreunassa oleva saari, johon hiekka päättyy on nimeltä Kiekoori.Tällä saarella oli noin 35 metriä korkea torni, joka oli merkkinä merenkulkijoille.Tästä saaresta vasemmalle oleva metsäinen saari on nimeltään Kukkoori.Tässä saaressa oli venäläisten rakentama tykkipatteri, joka sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen purettiin ja tykit siirrettiin Koivistolle.Tie, joka tulee kohtisuoraan kuvan alareunaa sanottiin Tervahauvvujen tieksi.Nimi tullut siitä että kuvan alareunan tien kohdalla, on joskus poltettu tervaa.Ollut tervahaudat.Kuvan oikeassa laidassa, metsässä, oleva vaaleampi kohta on hautausmaa.Hautausmaasta vasemmalle alaviistoon metsässä oleva vaaleampi osa on urheilukenttä. tästä urheilukentästä vasemmalle metsän reunassa on talo, joka oli kalastusseuran talo.Kylän ympärillä näkyvät suorakaiteenmuotoiset kaistat ovat niittyjä.Niityt eroittuvat toisistaan hyvin näkyvillä aitauksilla, jotka suurimmaksi osaksi ovat kiviaitoja.Kuvan keskellä olevan kuusikon oikeassa laidassa näkyy kirkko.Kirkosta yläviistoon oikelle ylös, jossa kylä päättyy kapenevaan hiekkaan, on isompi talo näkyvissä, joka on nuorisoseuran talo.Tämän talon välittömässä läheisyydessä merivartioston talo, sekä nimismiehen konttori.Vuonna 1934? muistini mukaan, tähän läheisyyteen rakennettiin myöskin sairaala.Sairaala oli kuntain yhteinen.(Lavansaari, Seiskari, Tytärsaari ja Suursaari) Kuvan keskellä oleva laivarykelmä on suurin osa kalstuslaivoja.Laivoista alaspäin, rannalla on hyvin näkyvissä laitureita, joissa kalamoottorit lastinsa tyhjensivät.Siinä on nähtävissä myöskin rannalla kala-aitat.Kaksi suurinta aittaa, jotka siinä erottuvat ovat Lavansaaren kauppa oy:n suola makasiinia.Tätä rantaa kutsuttiin Antin rannaksi.Kuvan vasemmassa laidassa, jossa kylä päättyy, näkyy semmionen pieni vesialue, joka on nimeltään Raatmeri.Kuvan oikeassa laidassa, hiekalla, lähellä meren rantaa näkyy semmoisia mustia pilkkuja, jotka ovat nuotta vajoja.Nämä rakennukset purettiin talvella jäiden tultua ja siirrettiin kalstuspaikoille.Kun kevät teki tuloaan, siirrettiin nämä rakennukset jälleen jäältä takaisin paikoilleen tähän rantaan.

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

26.11.1996 / 10.3.1997