[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Fotokopia. Färglagd.') gav 2 träffar


1. Karta öfver Woitby elf jemte des närmaste omgifningar uti Mustasaari Socken Korsholms södra härad och Wasa län.Upprättad år 1854 af Carl Joh.Långhjelm.Utdraget upptager en del av det område, som konceptkartan omfattar. (12.4.1952)
2. På denna karta utförda oklandrade klyvningsskifte hvilket med afseende å delarnes sjelfbestånd enligt Häradsrättens under § 20 utslag af den 30 Mars innevarande år bifallits är grandskat och godkännes till fastställelse, betygar = Åbo å Länelandtmäterikontoret den 2.November 1882.Herr: Wahlroos, Länelandtmätare. (2.11.1882)