[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Kopia. Färglagd.') gav 2 träffar


1. Geometrisk Charta öfver Första Delen af Sundom byns Ägor i Österbotns Höfdingadömes Södra Härad, Korsholms Södra Fögderie och Mustasaari Sochn, belägne, hwilka i anledning af Högwälborne General Majoren Landshöfdingen och Riddaren Herr Gustaf Abr: Pipers högrespectiwe Orders af Den 1 Maii 1750 äro afmätte åren 1754 0ch 1755.Jonas Cajanus, E: Ord.Lantmätare.No 15: Uppgård No 18: Hinders No 20: Krypare No 22: Martins No 8: Petalax No 21: Jofs (1755)
2. Geometrisk Charta öfver Tredie Delen af Sundom Byns Ägor uti Mustasari Sochn afmätte år 1755 af Jonas Cajanus E:Ord.Landtmätare.Förklaring.No 1: Staffans No 3: Marins No 4: Båtmästars No 5: Falk No 9: Hårtans No 10: Östergård No 17: Backholm No 23: Sund No 24: Björs (1755)