[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type='Ljuskopia.' gav 24 träffar


1. Kopia av grundritning öfver Wasa med gamla och nya tomter, gator ocg gränder, Österbotten, Korsholms södra härad.Enligt högvederbörligt förordnande upprättad år 1783 av Fedr.Rönholm /extra ordinarie Landtmätare).Kompletterad år 1911 av A.L. såsom stadsplan var år 1839.Nivåkurvorna från år 1919. (1919)
2. Grundritning öfver residens och stapelstaden Wasa.Kopierad från en av extra ordinarie landtmätaren Fredr.Rönholm år 1783 upprättad karta samt byggnaderna förminskade och inritade från en av E.West år 1935 på grund av brandstodsakter sammanställd karta å Geodetavdelningen vid Vasa stads Byggnadskontor år 1939. (1939)
3. Rekonstruktion av Storbyn, centrum i Sävträsk by i Liljendal, där 28 hus brann 9-10 sept. 1894.Räddade hus: 1.Klåskas boningshus 2.Gammel-Klåskas boningshus 3.Krogars boningshus och bod Brunna hus: 4.Krogars drängstuga 5.Saarinens boningshud 6.Saarinens garveri 25 st uthus B.= bod Bad.= badstuga Br.= brunn F.= fårhus Fä.= fähus Fäg.= fägård G.= gödselskad el. kula K.= kärrlider Kok.= kokstuga L.= foderlada S.= svinstia Skj.= skjul Sl.= slöjdstuga St.= stall (hästar) V.= vedlider ----= tillbyggt senare (6.7.1962)
4. Karta öfver vattenskadade marker utmed Låtnebäcken inom Koskeby af Wörå socken af Wasa län upprättad år 1905 enligt äldre kartor af AWG Neovius, landtbruksingenior i 5te distriktet. (1905)
5. Utdrag ur karta över Släthår skattehemmans ägor, avfattad år 1907.Ägorna skiftade 1909-1911.I två delar. (1907)
6. Utdrag ur karta över Släthår skattehemmans ägor, avfattad år 1907.Ägorna skiftade 1909-1911.I två delar.
7. Topografisk karta över Sundom by i Solv socken av Vasa län.
8. Eckerö begravningsplats.
9. Bacarla, corps de logis.Uppmätte och ritade i november 1927. (1927)
10. Karta över Sundom Överbys fäbodar å Långskär.Förklaring, fäbodar: 1.Ivar Nedergård 2.Johannes Nedergård 3.August Släthår 4.Erik Marander 5.Erik Svarvar 6.Johan Svarvar 7.August Holmström 8.August Uppgård 9.Erik Mitts 10.Jonas Jåfs 11.Herman Jåfs 12.Arvis Jåfs 13.Sofia Jåfs 14.Viktor Lervik 15.Herman Lervik 16.August Lervik

[Följande]