[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Ljuskopia. Färglagd.') gav 3 träffar


1. Karta över Enholm hemmans tomt samt en del av dess åkrar och ängar i Sundom by, Solv socken, avfattad år 1790 vid hemmanklyvning.Joh: Albäck, lantmätare. (1790)
2. Karta öfver Solf skiftelags egor innefattande Öster Solf Wester Solf och Rimal byar i Solf socken och Wasa län affattade i och för egoreglering 1887 af Herman Barcher. 1:a Kartadelen.Storskiftesregleringen verkställde råerna utplånade och röslade åren 1897-1901 H.J.Knuuttila.
3. Karta öfver Munsmo bys alla egor i Solf socken, Korsholms härad, Wasa län.Egorna affattade i och för storskiftesreglering och tillandningsskifte år 1898, skiftade år 1902.