[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type='Ritning.' gav 5 träffar


1. Tamrensbeståndet i Finland 1900.
2. Plan över fiskeläget i Tankar 1927. 1.Fyren 2.Fyrmästaren 3.Lotsarna 4.Fyrvakten 5.Mistsirenen 6.F.d."lysanhuse" 7.F.d."hotellet" 8.Lindell 9.Harald 10.Mattsson 11.Sundqvist 12.Mattsson 13.Möller 14.Fellman 15.Brunn 16.Bodö 17.J.Linkvist 18.Sjöblom 19.Nygård 20.S.Lindkvist 21.Nyberg 22.Wikström 23.Tankar kyrka 24.Björklöv 25.Nyfelt 26.Murberg 27.Sjöstrand 28.Sundström 29.Bosund 30.Hamnfogden (Svennlid) 31.Ägarna från Jakobstad 32.Sundström (Fridolfs bastu) 33.Alö (1929)
3. Vattenvägarna i Kemi Lappmark och norra Österbotten.
4. Karta över arbetsplatserna på Spetsbergen under nord. expeditonen 1955-60.
5. Detalj til slutsten å nedre våningens fönster mot Aura å.Biskopsgatan 13, Åbo.