[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Ritning. Bläck. Färglagd.') gav 8 träffar


1. Charta öfver Radelma.Trädgårdsplan uti Pikis Sokn och Härad Samt Åbo län.Författad År 1802 af "xx". (1802)
2. Plan ritning öfver Fabrikör Carl.R.Nordmans Stamp eller Valkverk vid Littois Träsk å Vanhalinna Rusthålls ägor i Lundo Sokn, Masko Härad och Åbo Län, författad år 1805 af Jan Gustaf Collan, Häradshöfding. (1805)
3. Valsverk vid Kirjakkala.Januari 1876, Schön.Fasad, plan och skärning. (1876)
4. Åbo, Biskpsgatan.Planritning.Handlanden Herr M.Serens Tomt belägen uti 1sta Stadsdelen, Quarteret no 2.Gården Nr 1.Ritning till en Trädhusbyggnad att uppföras i Åbo Stad, tillhörande Herr M.Serén.Orginalet är till ByggnadsComiten återställdet, den 8 Augusti 1828.Fasad och plan. (1828)
5. Åbo, Biskopsgatan. två byggnader.Plan, fasad och skärning.Ritning till tvänne trädbyggnader no 4 och 5 att uppföras å Tomten No 1 uti 2ra Quarteret af Första Stadsdelen nu mera tillhörig Logarfvaren Abraham Lindberg. (1840)
6. Åbo, Biskopsgatan.Dessein att nedtaga så stor del utaf nordvästra delen af Uthusbyggnaden no 2, å Tomten No 1 i 2dra Qvarteret af Första Stadsdelen, tillhörig Logarfaren, Fabrikören Abraham Lindberg, som erfordras till uppförande af nedan tecknade Bagarstuga af sten, om vars godkännande ödmjukast anhålles, äfvenom att, uti huset No 1, borttaga bakugnen, insätta i detta rum en Kakelugn, förkorta Malboden en aln, samt inrätta, uti den sålunda utvidgade Förstugan, ett Kök med hällspis. (1849)
7. Åbo, Biskopsgatan.Ritning till förändring å inredningen af Trädhusbyggnaden no 4 å gården no 1 i 2. qvarteret af 1.Stadsdelen tillhörig Garfvaränkan Fru Lindberg. (1868)
8. Åbo, Kakskerta.Karta.Geometrisk Charta öfver Brinckhall Säteris Rustholds Åker ocg Äng i Åbolähn Hallikohärad och Kakskerta Ö.Afmätt Åhr 1780 af R.S.Attenborg. (1780)