[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Ritning. Tusch.') gav 201 träffar


1. ~Uno Sandvik, Terjärv, bostadsbyggnad.Skala 1/100.Uppförd 1797, tillbyggd 1884.Terjärv den 7 augusti 1957."xx".Plan och skärning. (7.8.1957)
2. Kemi lappmarks socknar och byar 1802.
3. Vörå.Gulldynt den s.k. bytomten grävn. 1935-1937. (1937)
4. Vehmaan kirkkotallit.Vehmaalla 19.11.1919.Frans Rekola.Plan och skärning till två stallbyggnader. (19.11.1919)
5. Karta över vägnätet vid Vörå kyrka med omgivning, upprättad med stöd av för boniteringen av markerna i Vörå kommun rättade flygbilder.På kartan inritade kykstugor. (1925)
6. Närpes kyrkstallar.Kartlagda 27-29.12.1939.A.Hirsjärvi
7. Södergårds, Åttböle, Finström, Åland.Mangård, plan och fasad. (1962)
8. Södergårds, Åttböle, Finström, Åland.Mangård, plan och fasad. (1962)
9. Södergårds, Åttböle, Finström, Åland.Mangård, skärning. (1962)
10. Hamberg, Storby, Eckerö, mangård.Plan av nedre våningen. (28.6.1962)

[Följande]