[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Teckning. Blyerts.') gav 20 träffar


1. Nergård, (nyhemman tidigare torp) Håkansarv,Bromarf. 1.Antagligen minst 100 år, påbyggd 1865.Enligt ägarens (G.Nylunds uppgifter) 2.(rl) Redskapslider.I ålder med byggningen.Enligt ägaren uppg. 3.(vl) Vedlider.I ålder med byggningen.Enligt ägarens uppg. 4.(kä) Källare med magasin ovanpå.Årtalet 1811 inhugget i en sten ovanför källardörren.I ålder med byggningen. 5.(fä) Nytt fähus + lider och stall. 6.(ba) Bastu. i ålder med byggningen.Enligt ägaren uppg. 7.(la) Lada.Enligt ägarens uppg. 8.(li) Lider.Enligt ägarens uppg. 9.(st) Stall.Enligt ägarens uppg. 10.(fä) Ladugård.Enligt ägarens uppg.(ord skriven med folkmålsalfabet) ganska ny, den gamla fähuslängans grund ingår i den 8enl.G.A:s uppg.).Redskapslidrets dörr har gångjärn av trä. (1932)
2. Gammal torpstuga på Söderlunds ( också skriven med folkmålsalfabet) torp under Håkansarv, Bromarf.För trettio år sedan byggdes en ny byggning, och sedan dess har den gamla använts som sytningsstuga.Halmtak.Mellantaket på tvärgående åsar.(k) Kök (ka) Kammare (f) Farstu 1. säng 2. stol 3. fällbord 4. blombord 5. byrå 6. gungstol 7. källarlucka På planritningen återges beskrivningarna skrivna med folkmålsalfabet. (1932)
3. Orvlax by, Bromarf.Orvlax, Västergård: 1. boningshus (enl.Anton Frisk, Norrstrand, omkr. 150 år) 2. lillstuga 3. dubbelbod med loft (frk Ragny Lindroos, Könick, uppger sig en gång hava sett årtalet 1742 inskuret i en stock i den ena boden.Hon har även hört berättas, att boningshuset förr skulle ha stått närmare boden och i vinkel med denna). 4. redskapslider (relativt nytt, av bräder). 5. stall (ovanför dörren finnes en slät sten, vari inhuggits (bild).Stallet-ladugården är av sten). 6. ladugården 7. brunn 8. bastu 9. vedlider 10. statsfolkets ladugård 11. magasin.Ca 50 m åt NW från ladugården har funnits en smedja med kvadratisk (ca 6x6 m) grundplan.Någon mellangård har inte i mannaminne funnits, men de äldsta i byn ha hört berättas om en sådan, och värdinnan på Östergården erinrar sig, att östra delen av Västergårds trädgård förr kallades "tomten" och ansågs vara ett nyförvärv för Västergården.Orvlax Östergård: a. manbyggningen ("minst lika gammal som stallet", ursprungligen nävertäckt liksom på de flesta gamla gårdar i Bromarf) b. magasin (omkring 70 år) c. matbod (omkring 70 år) d. redskapsbod (omkring 70 år) e. redskapslider och eu. vedlider (omkring 70 år) f. stall (årtalet 1791 inskuret i röstklabben, nävertak g. stallider h. källare (40-50 år) i. lada j. lider k. fårhus l. ladugård m. oksladugård n. torkhus o. ria p. loge r. skriven med folkmålsalfabet s. lada t. bastu (1932)
4. Orvlax, Östergårds.Manbyggning sådan den såg ut för 50 år sedan. a. köket (k) b. kökskammaren (kk) c. salen (s) d. farstun (f) e. salskammaren (sk) f. farstukammaren (fk) 1. dörrsängen 2. bänk 3. karlarnas plats 4. husbondens plats 5. kvinnofolkets plats 6. matbordet 8på bockar) 7. skåp 8 och 9 skrivna med folkmålsalfabet.Husbonden hade valt sin plats med hänsyn till lättheten att komma dit och därifrån.Enl. värdinnans uppgifter.I hörnet längst från spiseln står nu (1932) en högsäng i tre våningar, vilket medelst hakar har fästs vid väggen.På planen har beskrivningar skrivits med folkmålsalfabet. (1932)
5. Westerbacka, Padva, Bromarf. 1.Boningshus 2.Vedlider (vl) 3 Avträde 4.Fähus (fä) 5.Stall (st) 6.Lada (la) 7.Redskapslider (rl) 8.Källare (kä) 9.Ria (ri) 10.Loge (lo) 11.Brunn Boningshusets 2stugända" byggd 1872 av skepparen Anders Wilhelm Lindqvist.Tidigare hade det funnits ett långt ruckel med genomgående farstu (dörrar i bägge ändarna), boda, vedlider och tupp under samma tak". 1890 byggdes salen (den norra Ändan). trol. uppgifter av kaptenskan Ida Lindqvist. (1932)
6. Sederholms boningshus.Padva, Bromarf.I. köket (k) II. kökskammaren ((kk) III. farstukammaren (fk) IV. farstun (f).I-IV från 1864.V. farstukvisten (fkv) VI. salen Spiseln och möbleringen i köket och kökskammaren rekonstruerade: 1. högsäng (3 sängar, de nedersta begagnades till vedlår) 2. skåp 3. fällbord 4. diskhylla (med skåp under) 5. lår eller bänk (för allt möjligt) 6. säng 7. fällbord 8. soffa med lock 9. skåp 10. kammarkällaren 11. kökskällaren 12. grytkällaren 13. öppen spis 14. häll 15. bakugn 16. kakelugn På planritningen ges beskrivningarna skrivna med folkmålsalfabet. (1932)
7. Ida Lindrosis parcell, Padva, Bromarf.De flesta husen byggda år 1895.Vedlider (vl) Bod (b) Ladugård (fä) Ladugårdslider (li) Lador (la) Lider (Li) Hönshus (h) Svinhus (sv) (1932)
8. Sederholms (Hildebacka parcell), Padva, Bromarf.Beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet. (1932)
9. Linnenträsk nyhemman, Wättlax, Bromarf.Någort mer än 100 år gammalt (enl. ägarens uppgifetr).Ägare Viktor Isaksson.Kök Kammare (ka) Bod (b) Lider (li) Stall (st) Källare (kä) Lada (fäl) Fähuslider (li) Fähus (fä) Ria (ri) Loge (lo) Halmlada (la) Lada (la) (1932)
10. "Masse Lindholms", boningshus på Solbacka nyhemman, Wättlax, Bromarf.Ägare Mauritz Lindholm.Kök (k) Farstu (f) Kontor (kont) Kammare (ka) Byggningen ålder okänd.Innertaket i köket brutet över två runda, längsgående åsar.På ritningen finns beskrivningarna skrivna med folkmålsalfabetet. (1932)

[Följande]