[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='ändringsritning' gav 2 träffar


1. Åbo, Biskopsgatan.Dessein att nedtaga så stor del utaf nordvästra delen af Uthusbyggnaden no 2, å Tomten No 1 i 2dra Qvarteret af Första Stadsdelen, tillhörig Logarfaren, Fabrikören Abraham Lindberg, som erfordras till uppförande af nedan tecknade Bagarstuga af sten, om vars godkännande ödmjukast anhålles, äfvenom att, uti huset No 1, borttaga bakugnen, insätta i detta rum en Kakelugn, förkorta Malboden en aln, samt inrätta, uti den sålunda utvidgade Förstugan, ett Kök med hällspis. (1849)
2. Åbo, Biskopsgatan.Ritning till förändring å inredningen af Trädhusbyggnaden no 4 å gården no 1 i 2. qvarteret af 1.Stadsdelen tillhörig Garfvaränkan Fru Lindberg. (1868)